Zašto biste trebali davati ovog Božića? Slijede četiri razloga.

Bog je darodavatelj

Apostol Pavao nas sve podsjeća da je sve što imamo od Boga. On pita: “Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? “(1. Korinćanima 4,7) S obzirom da nam je Bog dao sve, kako da mi ne damo sve? Nikad više ne ličimo na Boga, nego kada dajemo onima koji nisu u stanju pomoći sebi, jer smo i mi bili takvi nekada, u duhovnom smislu (Efežanima 2,1-2). Evo što imam bez Božje pomoći – ništa!

Bog se brine za obitelji

Jednostavno čitanje će nam reći kako izgleda prava religija, a Isusov polubrat Jakov jasno govori: “Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.” (Jakovljeva 1,27) Prirodno je da znamo, bar se nadam da znamo, kako moramo ostati neokaljani stiskom grijeha koji prevladava u svijetu. Ne mislim na bezgrešnost, već na manje-grešnost.

Međutim, Jakov govori da je prvi znak istinite religije briga za sirote i udovice u njihovoj nevolji (ili patnji). Zato naša crkva služi onima u lokalnom domu za nezbrinute osobe, jer su to uglavnom siromasi (siročići) i udovice, ali ne smijemo zaboraviti da posjećujemo i one u zatvoru (Matej 25,36), jer su to oni za koje Isus kaže “meni učiniste “. To uključuje i služenje zatvorenicima i njihovim obiteljima. Oni su često zaboravljeni, ali ne od Boga.

Bog blagoslivlja darodavatelja

Crkva je opisana kao tijelo, i zato se i zove Tijelo Kristovo, a Glava Tijelu je naravno Isus Krist. To je sjajna slika, jer naše noge trebaju ići gdje bi i Krist išao da je na zemlji. Naše bi oči trebali gledati na potrebe drugih kao što su i Kristove gledale. Trebali bi zagrliti one koji su u boli, jer bi to i Kristove ruke uradile. I zaista bismo trebali biti Njegove ruke i dati onima koji imaju malo, ili nemaju ništa. To je dio razloga za davanje ovog Božića. Bog je darodavatelj, a mislim da bismo i mi trebali biti. Uz to, onaj koji daje je blagoslovljeniji je od onog koji prima (Djela 20,35).

Bog je dao najviše

Nadam se da ćete zastati i razmotriti ovog Božića koliko je Bog dao vama. Znam da je meni mnogo dao i nemam riječi. Prije svega, dao je svog jedinog Sina, koji je živio bezgrešnim životom i dao je svoj život kao otkup za mnoge (Marko 10,45). Otplatio je dug koji mi nikad ne bismo mogli otplatiti. Onda, dao nam je svog Duha tako da bi se mogli pokajati i vjerovati u Krista. Ovo također nije naše djelo (Ivan 6,44; Efežanima 2,8-9).

Kršćani, Bog nas je doveo u ovo vrijeme i mjesto … Vrijeme Božića, i imamo priliku da činimo dobro drugima. Baš kao što je apostol Pavao pisao, kada je rekao da: “Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.” (Efežanima 2,10) Zato sada moramo odabrati da hodamo u njima.

Zaključak

Sjajan primjer davanja tijekom sezone božićnih blagdana je organizacija Anđeosko drvo (Angel tree). Anđeosko drvo služi djeci čiji su roditelji u zatvoru. Glavna svrha je da se ova dragocjena djeca često osjećaju zaboravljeno i napušteno, i to ih boli, posebno za vrijeme Božića. Anđeosko drvo daje poklone i prenosi evanđeosku poruku ovoj djeci, koja im daje do znanja da nisu zaboravljeni i da su voljeni, ne samo od strane svojih roditelja, već i od Isusa. Bez naše pomoći Anđeosko drvo bi možda bilo golo.

Zamislite ovo; dijete su budi na božićno jutro i trči u dnevnu sobu, a tamo ispod jelke nema ničega! Nije li to dovoljan razlog da dajemo ovog Božića? Molim se da jest.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Faithinthenews.com