Lan je ljudima poznat od drevnih vremena egipatske civilizacije kada su na zidovima hramova počivale slike lana u cvatu. Rimski car Karlo Veliki je bio toliko uvjeren u ljekovitost lana da je napravio zakon kako bi ga popularizirao. Nedavno...

NAJNOVIJE