Nitko ne smatra da je lako živjeti čisto poput Krista. To je zbog dvije činjenice: prvo, Isusov život je bio savršeno čist; a drugo, mi smo grešna ljudska bića koja svakodnevno rade ono što je pogrešno.

Svi se borimo da živimo dobre živote i ne uspijevamo. Dobra vijest glasi da, ako se pouzdamo u Isusa, Bog nas smatra čistima jer je Isus umro umjesto nas.

Ne možemo živjeti čisto

Od kad su se Adam i Eva pobunili protiv Boga (Postanak 3,1-20), ljudi ne mogu živjeti čiste živote na način koji je Bog zamislio. Stari zavjet u Bibliji nam pokazuje da je Božji narod uvijek iznova bio neposlušan Bogu i nije se mogao pouzdati ni držati njegove zapovijedi.

Isus, koji je bio u potpunosti čovjek i u potpunosti Bog, živio je čistim životom kao što je Otac želio. Sam Isus je poticao svoje sljedbenike: Vi dakle budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima“ (Matej 5,48).

> 5 znakova posvećenog života

Zlo unutar nas

Međutim, Isus je također podučavao da zlo prolazi iz nas, iz našeg srca i uma (Marko 7,20). Čak i ako strogo držimo vjerske zakone i djelujemo čisti izvana, naša srca i umovi čine grijeh i nismo čisti (Matej 6,28). Zbog toga smo odsječeni od Boga i zaslužujemo kaznu.

Prekrasna poruka kršćanske vjere glasi da je Isus čist umjesto nas. Ne moramo biti čisti za Boga da nas voli – već nas voli! Bog oprašta našu nečistoću u Isusovo ime i više nećemo primiti kaznu koju zaslužujemo.

Isus, naš primjer

Ljudi koji vjeruju u ovu Isusovu poruku nastoje živjeti u poslušnosti Bogu koji želi da Njegov narod živi čiste živote. Isus je naš primjer i nastojimo ga slijediti. Proučavanje Biblije nam pomaže da znamo kako živjeti čisto (2. Timoteju 3,16). Također, Božji Duh Sveti djeluje u našem srcu tako da sve više i više sličimo Isusu (Filipljanima 2,13 i 2,21). Živjeti u bliskom zajedništvu s puno ljubavi s drugim kršćanima također nam pomaže da živimo bolje (Jakovljeva 5,19). Uz sve to, Isus je promijenio mnoge ljude i stoga žive puno čišće nego prije.

> POSLJEDICE NEPOSLUŠNOSTI BOGU: Što možemo očekivati ako nismo poslušni Bogu?

Možemo li živjeti potpuno čisto? Odgovor je ipak ne. Kao kršćani se moramo truditi da živimo čisto i ne toleriramo grijeh. Trebamo živjeti kao građani neba, Božja djeca i Isusova braća. I veselimo se nebu kad ćemo u potpunosti moći živjeti s Isusom u savršenoj čistoći.

Borba

Ali za sada se još uvijek borimo. Pavao je o tome pisao u Rimljanima 7,18-19: Jer znam da u meni, to jest u tijelu mojemu, ne prebiva dobro. Jer htjeti je prisutno u meni, ali činiti dobro — ne nalazim. Ta ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio — to činim.“ No, umjesto obeshrabrenja, Pavao dalje kaže: Zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Tako dakle ja sȃm umom služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha“ (Rimljanima 7,25).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.