Bog vidi naše suze. Kada plačemo, ne plačemo sami. On je s nama u našoj teškoj situaciji, tješi nas i izbavlja iz svega.

NAJNOVIJE