Bog vidi naše suze. Kada plačemo, ne plačemo sami. On je s nama u našoj teškoj situaciji, tješi nas i izbavlja iz svega.
Životni put neće uvijek biti lagan. Prolazit ćeš kroz nevolje, probleme, teškoće, ali Bog će uvijek biti s tobom.
Ljude često obuzme strah kada razmišljaju o budućnosti. Budući da Bog sve drži u svojim rukama, On ne želi da budemo zabrinuti, nego da je vjerujemo u Njegov plan za naš život.
Savjeti za one koji se bore s požudom

Savjeti za one koji se bore s požudom

Mnogi vjernici se bore s požudom. Ovi korisni savjeti će vam pomoći da ona postane jedna stvar manje koja ometa vaš hod s Bogom.
Briga nije od Boga i On ne voli kada se tjeskobno brinemo, jer time pokazujemo da ne vjerujemo kako On može riješiti naš problem i osloboditi od svega lošega.
Kada Gospodinu dođemo sa svojim brigama i tražimo Njegovu ljubav i mir, On nas kao Dobri Pastir uzima u svoje naručje, vodi i brine se za nas.
Ljudi koji imaju naglu narav često su u konfliktima s drugima. Izljeve gnjeva uvijek treba priznati Bogu i moliti za oprost.
Božja svrha iza vaših životnih problema

Božja svrha iza vaših životnih problema

Iza vaših problema krije se Božja svrha. On djeluje u vašem životu, čak i kad to ne prepoznajete ili ne razumijete.
Ne možemo uvijek vidjeti što Bog čini kroz okolnosti u našem životu, ali možemo vjerovati da On sve radi za naše dobro!
Molitva za spas braka od razvoda

Molitva za spas braka od razvoda

Molitva itekako može pomoći da spasite vaš brak od razvoda. Bog može sve obnoviti i spasiti, pa i brak.

NAJNOVIJE