Što će se dogoditi životinjama na Sudnji dan?

Što će se dogoditi životinjama na Sudnji dan? Nema biblijskih stihova na ovu konkretnu temu. No ipak, ima dosta toga o razlici između ljudskih bića i životinja.

Dok su ljudi stvoreni na Božju sliku (Postanak 1,26-27), životinje nisu. Ljudi mogu ući u odnos s Bogom, dok životinje ne mogu. Ljudska bića su uključena u vjerske aktivnosti, dok životinje nisu. Čežnja za Bogom je jedinstveno ljudska.

Bog traži pomirenje na osobnoj, individualnoj razini

Iako je cijela kreacija bila pogođena kad su Adam i Eva sagriješili, Bog traži pomirenje samo s ljudskim bićima – na osobnoj, individualnoj razini. Bog želi osobni odnos s muškarcima i ženama i otvorio je put kroz svoga Sina, Isusa Krista (Heb 10,19-22). Svaka osoba koja položi svoje pouzdanje u Isusa bit će spašena i pomirena s Bogom (1. Ivanova 4,15).

Nema stihova iz Biblije koji ukazuju na to da životinje također trebaju položiti svoje pouzdanje u Isusa. Na nekoj generalnoj razini kreacija se, uključujući životinje, pomirila s Bogom. Kada je Isus umro na križu, „sa sobom po njemu izmiri sve, bilo ono na zemlji ili ono na nebesima“ (Kološanima 1,20).

VIDI OVO: Žive li životinje vječno? Što se događa nakon njihove smrti?

Životinje će ostati dio Božjeg stvaranja

Biblija ne daje povod za vjerovanje da kada životinje umru, idu u nebo. Kada pas umre, to je jednostavno njegov kraj. Međutim, u Izaiji postoji odlomak koji govori o životinjama koje žive mirno zajedno i s ljudima (Izaija 11,6-9). To se vjerojatno odnosi na situaciju na novoj zemlji (iako neki bibličari vjeruju da je to samo slika, koja se odnosi na političke moći).

Vjerojatno će biti životinja na novoj zemlji, ali nema razloga vjerovati da su te životinje uskrsle životinje. Nisu životinje te, već ljudska bića koja će biti suđena na sudnji dan. Isus obećava da će uskrsnuti za vječni život svaku osobu koja „vidi Sina i vjeruje u njega“ (Ivan 6,40). Ovaj se stih odnosi samo na ljudska bića. Također, u Otkrivenju 20,11-15, gdje se opisuje posljednji sud, spominju se samo ljudi.

Briga o Božjoj kreaciji

Bog je zapovjedio čovjeku da ima vlast nad životinjskim kraljevstvom (Postanak 1,28). Ovo je još jedan pokazatelj da je Bog stvorio čovječanstvo na svoju sliku, a ne životinje. To također znači da uvijek trebamo tretirati životinje na primjereni način. One zasigurno nisu jednake ljudskim bićima, stoga ih ne trebamo tretirati kao da imaju ljudska prava; ali svakako im trebamo osigurati hranu i sklonište koje im je potrebno.

Kršćani nikada ne smiju biti okrutni prema životinjama i nikada ih ne smiju zanemarivati. Trebamo biti dobri upravitelji svega što je Bog povjerio našoj skrbi. „Pravednik pazi na život svojega živinčeta, a u opakih srce je okrutno“ (Izreke 12,10).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!