4 načina na koje Duh Sveti vodi vjernike
Foto: Pixabay

Duh Sveti prebiva u svakom vjerniku i vodi vjernike na posebne načine da ispune Božju svrhu na zemlji.

Neki vjernici žele da im Bog objasni svaku odluku koju bi trebali donijeti. Žele kartu. Iz iskustva ću vam reći da Bog to rijetko čini. Ne nudi kartu, ali obično daje kompas. S kartom mogu imati potpunu kontrolu. S kompasom imam samo pravi smjer. Ali na tom putu još uvijek trebam Boga da mi otvara i zatvara vrata, a ponekad potpuno promijeni putanju.

Kako Duh Sveti vodi vjernike?

U Novom zavjetu vidim četiri načina na koji Duh Sveti vodi svoj narod.

1. Božja Riječ

Ovo je najjasniji način na koji Bog vodi svoj narod. Bog daje jasne upute i mudrost u svojoj Riječi. Ako Riječ tako kaže, to bi trebalo riješiti problem.

Duh Sveti djeluje u nama da nas oblikuje u ljude kakve Bog želi da budemo, jer tada ćemo činiti stvari koje Bog želi da činimo. Gotovo svaki put kada vidimo izraz “Božja volja” u Bibliji, on se odnosi na oblikovanje našeg moralnog karaktera kao odgovor na evanđelje. Duh nas suobličuje s Kristovim karakterom (Rimljanima 8, 29; 12, 1-2) i pomaže nam hodati stazama mudrosti (Izreke 2, 20-22). Čineći to, ispunjavamo Božju volju.

PROČITAJTE: Kako mogu znati vodi li me Duh Sveti ili tijelo?

2. Preko crkve

Najčešći način na koji Duh govori u Djelima apostolskim je kroz crkvu. Na primjer, Djela apostolska 13, 2 bilježe: “Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: ‘De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.'” Bog je dao poseban uvid u ono što su Savao i Barnaba trebali učiniti. Tijekom svog života Pavao je od članova crkve dobivao upute o tome kamo ići i što činiti, a slične je riječi uputio i Timoteju. Ne nalazim ništa što bi ukazivalo na to da je Bog prestao govoriti na ovaj način svojoj djeci – kroz crkvu.

3. Kroz naš duh

Kroz cijelo Sveto pismo vidimo da Bog vodi svoj narod stavljajući posebne terete u njihove duhove. Kada je Nehemija otišao u Jeruzalem da obnovi njegove zidine, nije imao zapovijed od Boga. Jednostavno je rekao da ga je Bog “nadahnuo” da to učini (Nehemija 2, 12). Kada je Pavao došao u Atenu, Luka bilježi da je njegov duh bio “uzrujan” zbog idolopoklonstva u Ateni (Djela 17, 16). Očito je to uzeo kao smjernicu da tamo ostane i propovijeda evanđelje. Tijekom života i mi (povremeno) doživljavamo “sveto nezadovoljstvo” zbog određene situacije. Ovo je često poziv Duha da slijedimo određenu službu.

4. Kroz naše okolnosti

Tijekom Pavlova života vidimo ga kako tumači otvorena i zatvorena vrata kao dokaz vodstva Duha. U svom prvom pismu Korinćanima objašnjava da će ostati u Efezu propovijedati jer su se otvorila “široka vrata za djelotvoran rad”, što je on očito uzeo kao vodstvo Duha (1. Korinćanima 16, 8). Nema posebne proročke riječi, nema rukopisa na nebu – samo otvorena vrata.

Ovo može biti nezgodno, jer otvorena vrata ne znače uvijek da je nešto Božja volja. Jona je bio na brodu za Taršiš, ali Božja volja za njega bila je 180 stupnjeva u suprotnom smjeru. Isto tako, zatvorena vrata ne znače uvijek da nešto nije po Božjoj volji. U Pavlovom objašnjenju Korinćanima zašto će ostati u Efezu (gore spomenuto), on primjećuje mnoge poteškoće koje stoje pred njim. Nije tumačio te poteškoće kao dokaz da Bog želi da ode, nego da ostane.

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare