Bog nije stvorio grijeh, ali budući da je Svom stvorenju slobodnu volju, On je stvorio potencijal za grijeh. Bez slobodne volje bili bismo roboti.

Bog je stvorio savršen svemir koji je bio bez grijeha. Po završetku šest dana stvaranja, sve što je stvorio je nazvao “vrlo dobrim” (Postanak 1,31). Bog nije stvorio grijeh. Grijeh je, naime, ušao u svemir kada se Lucifer pobunio protiv Boga i bio zbačen s neba – zajedno s anđelima koji su stali na njegovu stranu (Izaija 14,12; Luka 10,18).

Grijeh je sve što ide protiv Božjeg savršenog reda i uputa. Grijeh djeluje zanemarujući zakone ili je u izravnoj suprotnosti sa zakonima: “Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.” (1. Ivanova 3, 4). Doista, grijeh je svaka radnja, riječ, misao ili motivacija koja se udaljava od Božjem savršenstva i slave (Rimljanima 3,23).

Bog nije stvorio grijeh

Bog nije stvorio grijeh, ali budući da je Svom stvorenju dao slobodnu volju, On je stvorio potencijal za grijeh. Bez slobodne volje bili bismo roboti.

Budući da nam je Bog dao slobodnu volju, dao nam je pravo da odaberemo živjeti u skladu s Njegovim standardom pravednosti ili da živimo u grijehu. Bog ne želi da griješimo, niti nas pokušava prevarom odvesti u grijeh, piše Compellingtruth.

Jakov 1,13 nam govori: “Neka nitko u napasti ne rekne: “Bog me napastuje.” Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga.” Od prvog grijeha s Adamom i Evom, naša prirodna ljudska sklonost je griješiti. Zato je Bog poslao Spasitelja – Isusa Krista.

VIDI OVO: Iskušava li Bog ljude na grijeh?

U grijehu smo odvojeni od Boga, ali u Kristu možemo biti slobodni

Sami smo odvojeni od Boga i mrtvi u grijehu. Ali u Kristu možemo oživjeti pred Bogom i osloboditi se grijeha (Efežanima 2,1–10). Kršćani se još uvijek bore protiv grijeha, ali imamo novu prirodu i snagu Duha Svetoga koji nam pomaže u prevladavanju. Ako tražimo Boga, On će nas voditi stazama pravednosti (Jeremija 29,13; Psalam 23,3).

Budući da Bog nije stvorio grijeh i nije odgovoran za naš izbor za grijeh, kao standard savršenstva, on je odgovoran suditi ga: “Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.” (2. Korinćanima 5,10; vidi i Propovjednik 12,14; Rimljanima 14,12).

Vjerom do oproštenja grijeha

Trebamo se u vjeri okrenuti Bogu i pokajati se kako bismo primili oproštenje grijeha grijeha. On nas ne želi osuditi, već spasiti. On “… je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.” (2. Petrova 3: 9; vidi također Ivan 3,16-18; Rimljanima 10,9–13).

Bog čezne za tim da Ga slijedimo, jer želi da iskusimo bliskost s Njim i druge dobrobiti koje dolaze s istim (Izlazak 19,5; Jeremija 7,23). Želi biti blizu nas, brinuti za nas i zaštititi nas. Ne slušajte samo Božje riječi i upute – držite ih, i bit ćete blagoslovljeni (Luka 11,28).