biblijske činjenice o posljednjim vremenima koje mnogi ne znaju
Foto: Pixabay

Ovo su četiri zanimljive činjenice o posljednjim vremenima iz Biblije koje neki kršćani možda ne znaju.

Nebo silazi

Mnogi ljudi imaju ideju da kad vjernici odu u nebo, idu „gore biti s Gospodinom“, ali nebo se zapravo spušta na zemlju. Nebo je zapravo Novi Jeruzalem.

Ivan opisuje ovaj događaj u Otkrivenju 21,1-3: „I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođe, i mora više nema. I ja, Ivan, vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao nevjesta ukrašena za muža svojega. I čuh snažan glas s neba gdje govori: ‘Evo šatora Božjeg s ljudima! I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi, i sȃm Bog bit će s njima, Bog njihov.’“ Ideja da idemo „gore“ u nebo je lažna; nebo se zapravo spušta, a osim toga, nebo je tamo gdje je Isus.

VIDI OVO: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Isusov skori dolazak

Mnogi ljudi gledaju na svjetske događaje i biblijska proročanstva koji se trebaju dogoditi prije nego što se Isus vrati, ali činjenica je da Isus može doći u svakom trenutku po svoju Crkvu. Ne postoji ništa što se treba dogoditi prije nego se Krist može vratiti. Kad počnemo proučavati proročanstva i događaje posljednjeg vremena i nastojimo ih povezati sa svjetskim vijestima, skidamo oči sa Krista.

Isus je rekao da će doći kad najmanje očekujemo (Luka 12,40). Nemojte skidati oči sa Isusa jer doći će na oblacima slave u bilo koje doba, što je još jedan veliki razlog da upozoravamo one koji još nisu spašeni.

VIDI OVO: Isus uskoro dolazi: Jeste li spremni susresti se s Njim?

Sotona je vezan, a potom oslobođen

Kad počne tisućljeće, mnogi vjeruju da će sotona jednom i zauvijek biti uništen, ali zapravo je vezan, a zatim oslobođen nakon završetka milenija. To je napisano u Otkrivenju 20,7-8: „A kad se navrši tisuću godina, Sotona će biti pušten iz tamnice svoje, te će izaći da zavede narode s četiriju krajeva zemlje, Goga i Magoga, i skupi ih za boj. Njih će brojem biti kao pijeska morskoga.“

Naravno, sotona i njegova zla vojska ne slažu se s Bogom. „I uzađoše na širinu zemaljsku i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. I siđe s neba oganj od Boga, i proždrije ih. A njihov zavodnik, đavao, bȋ bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje su Zvijer i Lažni prorok, i ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova“ (Otk 20,9- 10).

VIDI OVO: Koliko se proročanstava o posljednjim vremenima ispunilo?

I danas postoje antikristi

Možda biste se iznenadili što postoje antikristi danas, pa čak su postojali i u apostolsko doba. Ivan piše u 1. Ivanovoj 2,18: „Dječice, posljednji je čas! I kao što ste čuli da Antikrist dolazi, već i sada su se pojavili mnogi antikristi. Odatle znamo da je posljednji čas.“ Danas postoje mnogi antikristi jer Ivan definira tko je antikrist u 1. Ivanovoj 2,22: „Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je antikrist.“

Zato danas postoje mnogi antikristi… u obliku lažnih kultova, ateista i agnostika. Ako netko ne vjeruje da je Isus Bog i Sin Božji, on je antikrist. Prefiks „anti“ jednostavno znači protiv, stoga svatko tko ne vjeruje u Krista jest antikrist.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Faithinthenews.com