Nije li čudesno koliko često Isus rješava velika pitanja na način da nas upućuje na čitanje?

Na primjer, po pitanju subote je rekao: Niste li pročitali što učini David kad ogladnje on i oni koji bijahu s njim?“ (Matej 12,3). Po pitanju razvoda i ponovnog vjenčanja je rekao: Niste li pročitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih“ (Matej 19,4). Po pitanju istinskog štovanja i slavljenja je rekao: Zar nikada niste pročitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?“ (Matej 21,16). Po pitanju uskrsnuća je rekao: Zar nikada niste pročitali u Pismima: Kamen koji odbaciše graditelji, taj postade ugaoni zaglavnjak“ (Matej 21,42). A odvjetniku koji ga je upitao o vječnom životu je rekao: „Što je pisano u Zakonu? Kako čitaš?“ (Luka 10,26).

Apostol Pavao također je dao čitanju posebno mjesto u životu Crkve. Na primjer, Korinćanima je rekao: Ta drugo vam i ne pišemo osim ovo što ili čitate ili i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti“ (2. Korinćanima 1,13). Efežanima je rekao: „…da mi po objavi obznani tajnu, kako netom ukratko opisah, po kojoj, čitajući, možete dokučiti moj uvid u tajnu Kristovu“ (Efežanima 3,3-4). Kološanima je rekao: A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u laodicejanskoj crkvi, a i vi da pročitate onu iz Laodiceje“ (Kološanima 4,16). Čitanje Pavlovih pisama bilo je toliko važno da im zapovijeda zaklinjući se: Zaklinjem vas Gospodinom da se ova poslanica pročita svoj svetoj braći“ (1. Solunjanima 5,27).

StockSnap / Pixabay

Sposobnost čitanja ne dolazi intuitivno. Mora se podučiti. A učenje kako čitati s razumijevanjem jest doživotni trud. Implikacije za kršćane su ogromne. Edukacija uma u strogoj disciplini promišljenog čitanja primarni je cilj škole. Isusova je Crkva oslabljena kada je Njegov narod uljuljkan misleći da je ponizan, demokratski ili relevantan da daje samo praktičnu edukaciju koje ne uključuje strogu obuku uma da se duboko promišlja i tumači značenje teških tekstova.

Pitanje zarađivanja za život nije ni blizu toliko važno koliko ima li sljedeća generacija izravan pristup značenju Božje Riječi. Potrebna nam je edukacija koja donosi najveću premiju pred Bogom po pitanju poznavanja značenja Božje knjige i rasta u sposobnostima koje će zauvijek otključati njezino bogatstvo. Bilo bi bolje umrijeti od gladi zbog nedostatka hrane nego ne shvatiti značenje knjige Rimljanima. Gospodine, nemojmo razočarati sljedeću generaciju!

Autor: John Piper; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Jesus.org