George Müller je jednom neku malu djevojčicu učio moliti. Njeno je ime bilo Abigail. Jedan dugi period ona je razmišljala kako bi mogla dobiti šarenu loptu za igru. Bila je vrlo mala.

Jednoga je dana vidjela čovjeka Božjeg kako dolazi u njezin dom. I tako je razgovarala s njime i rekla mu, da je čula od svojih roditelja da on dobro zna kako se treba moliti, te ga tražila da moli za nju, ako je voljan, da dobije šarenu loptu.

Stari Müller je odgovorio da će moliti za nju, ali da i sama mora moliti. Dijete je kleknulo, a i čovjek Božji je kleknuo pored nje.

Prvo je molila djevojčica kako bi htjela imati loptu s mnogo boja. Nakon toga, čovjek Božji je sagnuo svoju sijedu glavu, stavio ruku na djevojčicu i molio: “Tu je dijete koje želi loptu s mnogo boja. Nitko to ne zna, ai ja sam ništa neću po tom pitanju učiniti. To je Tvoja stvar. Molim te, usliši njenu molitvu.”

Nakon što je završio, pričekao je nekoliko sekundi kao da Bogu još nešto govori. Zatim se digao i rekao djetetu da će joj za dva dana Bog dati loptu za igru. Srce joj je poskakivalo od radosti. Ovaj stari čovjek doveo ju je Bogu. Pomislila je da će joj možda baka ili tetka donijeti šarenu loptu.

Na njeno iznenađenje, loptu joj je druge večeri donio nitko drugi nego njen otac. Bila je presretna. Njezin je otac imao trgovinu. Prodao je sve lopte osim jedne šarene. Ova je lopta predugo bila izložena da bi i dalje bila za izlog. I tako ju je donio kući i dao svojoj maloj kćeri da se njome igra.

Narednog ju je dana Müller vidio i pitao, sviđa li joj se šarena lopta. Nije pitao je li dobila loptu; naprotiv, pitao ju je, je li se lijepo igrati s njom. Ovaj čovjek, koji je poznavao Boga, u potpunosti se pouzdavao u Njega.

Postoje mnogi takvi mali događaji u Müller-ovom životu. Svakako, on je to naučio nakon mnogo godina. Ali naučio je. On je slijedio Boga preko devedeset godina i mnoga svoja iskustva naučio je od Njega. Nikada ništa nije shvaćao olako. Uvijek je u svom dnevniku zapisivao kako je s ovom ili onom stvari bilo danas. U svezi svega toga bio je jasan. On se neprekidno osobno bavio Bogom i Bog s njime. Nije onda ni čudo da je imao takva duboka iskustva.

Problem današnjih ljudi je da misle da je spoznaja Biblije i duhovna spoznaja, a ne znaju da se prava duhovna spoznaja uči kroz osobna iskustva sa Boga. Ako itko želi učiti o Bogu, mora se osobno baviti Bogom i Bog se mora baviti njim.

Autor: Watchman Nee