Što znači imati duhovni život?

Kako bismo razumjeli što znači imati duhovni život, najprije trebamo razumjeti duhovnu smrt, kao rezultat pada čovječanstva.

Kada su Eva i Adam donijeli izbor i pobunili se protiv Boga, prekršili su pravilo koje je Bog osmislio za njih: „Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: “Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!“ (Postanak 2, 15-17)

Znamo da Eva i Adam nisu tjelesno umrli onoga dana kada su pojeli plod. Umjesto toga, iskusili su duhovnu smrt, zbog kojeg je cjelokupno čovječanstvo palo u grijeh i postalo odvojeno od Boga. (Rimljanima 5, 12; 6, 23) Nisu više mogli biti u Božjoj prisutnosti zbog njihove duhovne smrti te su bili izbačeni iz Edenskog vrta. (Postanak 3, 20-24) 

Svi mi rođeni smo duhovno mrtvi. (Kološanima 2, 13) Zbog duhovne smrti nismo mogli biti povezani s Božjim Duhom, sve dok nismo nanovo oživjeli, zahvaljujući Kristu, po vjeri u Njegova otkupljujuća djela koja je učinio na križu, koja su bila dostatna, što se pokazalo Njegovim uskrsnućem. (Efežanima 2, 1-10; 1. Korinćanima 15, 3-8)

To je veliko značenje krštenja. Krštenje pokazuje smrt prije Krista, jer zaranjamo u vodu što simbolizira grob i novi život kojeg imamo u Kristu, nakon što smo nanovo rođeni, odnosno kada izađemo iz vode. (Ivan 3, 3)

Duhovni život znači živjeti i rasti u Kristu

Nakon što je nešto živo, to može rasti i cvjetati, što je ono što Bog ima za one koji vjeruju u Njega. Duhovni život znači živjeti u Kristu i rasti u Njemu: „Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.“ (Kološanima 2, 6-7)

Nekoć smo bili mrtvi u našim grijesima. No Bog nam je dao istinski život u Kristu, što znači da smo sada mrtvi grijesima i da oni više nemaju kontrolu nad nama. (Rimljanima 6, 11; Efežanima 2, 4-6) Neprestano trebamo raditi na našem spasenju; trebamo usmrćivati grijehe, trebamo se preobražavati kroz obnovu naših umova prema Božjoj istini, odbacivati mamljenje svjetskih sustava, kojeg obilježava zlo i umjesto toga trebamo odabrati hodati Božjim putevima. (Kološanima 3, 5-17; Rimljanima 12, 1-2; Jakovljeva 1, 16-18; 1. Ivanova 2, 15-17) No u konačnici Bog je taj koji radi u nama, kako bi nas preobrazio. (Filipljanima 2, 12-13; Rimljanima 8, 28-30) 

Radost se nalazi u tome što sada možemo živjeti na način koji zadovoljava Boga, ne radi poštovanja pravila, nego iz ljubavi zbog onoga tko Bog jest i što je učinio za nas. Ovo osobito uključuje načine na koje volimo naše bližnje i kako pokazujemo Božju ljubav prema njima. (Ivan 15, 12-17; 1. Ivanova 4, 7-21) Isus je svojim učenicima rekao prije svoje smrti: „Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!“ (Ivan 15, 12) 

Duhovni život znači prebivati u Bogu i služiti bližnjima

Duhovni život znači prebivati u Bogu (Ivan 15, 1-11), kao i voljeti i služiti bližnjima. Vjerovanje u Isusa i Njegovo otkupiteljsko djelo na križu daje nam novi život, kojeg imamo u Njemu. Što više dopustimo djelovanju Duha Svetoga u nama, koje daje život, to ćemo više postati poput Isusa i rast ćemo u našem duhovnom životu. (Ivan 14, 16-17; Galaćanima 5, 25; Efežanima 4, 17-32) Možemo znati da imamo novi život i da napredujemo u Kristu, zbog plodova Duha Svetoga, koji su prisutni u našim životima: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.“ (Galaćanima 5, 22-23) 

Slijedite Isusa i pronaći ćete bogat duhovni život. (Matej 7, 7-11; Luka 11, 9-13; Efežanima 1, 3-14; 1. Petrova 1, 3-9) 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: