Duhovnost

Pročitajte i pogledajte najnovije, najbolje i najzanimljivije objave na temu ”duhovnost” na najčitanijem vjerskom portalu u regiji.

Postoji li prokletstvo? Da, Biblija govori o tome!

Biblija govori o tome da na ljudske živote djeluju dvije jake sile. Prva je blagoslov a druga je prokletstvo.

4 Isusove izjave teške za čuti, teške za razumjeti i teške za prihvatiti

Isus je rekao neke teške stvari... teške za čuti, teške za prihvatiti i teške za razumjeti. Donosimo njih četiri.

MOLITE SE UVIJEK jer molitva pokreće Boga da učini stvari koje inače ne bi učinio!

Molitva nas vodi u visine na kojima se razumu vrti u glavi. Ona se često bavi sferom nemogućeg i ostvaruje ga.

Bog nas je pozvao da očekujemo velike stvari u našem hodu s njim – vjerujete li Mu?

Što se događa kad naša situacija zahtijeva vjeru? Vjerujemo li mu za potrebno čudo? Ili svojim ograničenjima skrećemo?

Trebaju li kršćani biti ljevičari ili desničari?

Novi zavjet nije izravno ni za kapitalizam, ni za socijalizam, niti za bilo koju drugu modernu političku opciju, ali nije ni izravno u potpunosti protiv njih.

Je li sveti Petar bio prvi Papa?

Rimokatolička crkva smatra da je Petar bio prvi Papa kojega je Bog odabrao da izgradi svoju Crkvu (Matej 16,18). Ona drži da je on imao autoritet (prvenstvo) nad drugim apostolima.

Što se dogodi s kršćaninom kada izgubi glad za Riječju Božjom?

Kad kršćanin izgubi glad za Riječju i za pobjedonosnim životom, tad sotona u srce donosi mnoštvo tajnih grijeha...

Bog će te držati za ruku bez obzira što dođe i nikada neće ukloniti svoju ljubav od tebe

Bog želi ukloniti svaku sumnju koju imamo o njegovoj sposobnosti da nas sačuva.

Potpuno je besplatno, a ipak nas košta svega što jesmo

'Moraš me voljeti više od svega ili me nisi dostojan!'

Kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?

Apsolutno je sigurno da će Bog uslišati molitve svoga naroda...