Duhovnost

Pročitajte i pogledajte najnovije, najbolje i najzanimljivije objave na temu ”duhovnost” na najčitanijem vjerskom portalu u regiji.

Grijeh je unutar našeg ega, našeg ja koje uvijek želi i misli samo na svoja zadovoljstva.
Ne boj se: ni sadašnjosti, ni prošlosti, ni budućnosti, ni ljudi, ni svijeta, ni pitanja, ni odgovora, ni onoga tko prijeti, ni budućnosti za djecu, ni nadređenih …
Neki kršćani vjeruju da pokajanje jednostavno znači "okrenuti se" i poći u suprotnom smjeru. Ali Biblija nam kaže da je pokajanje mnogo više od toga. Potpuno, doslovno značenje riječi "pokajati se" u Novom zavjetu je "osjećati kajanje i grižnju savjesti...
Demoni nisu proizvod hiperaktivne mašte vjernih, niti su to duhovi pretpovijesne rase, niti su oni plod spolnih odnosa između anđela i žena prije Potopa (sve su ovo predložene teorije).

Sve što sam učinio, učinio sam za tebe

Naša prošlost, sadašnjost i budućnost se susreću u događaju koji se odigrao prije gotovo dvije tisuće godina.

Koje je porijeklo i značenje pentagrama?

Pentagram se koristi kao vjerski simbol diljem svijeta od početka pisane povijesti. Najosnovniji pentagram jednostavna je petokraka zvijezda koja se crta s jednom neprekidnom linijom sačinjenom od pet ravnih linija i jednim krakom zvijezde koji je okrenut prema gore.
Naučili smo negirati smrt. Nikada ne mislimo na nju. Dok sam jednom bio na sprovodu prostrijelila me poput groma misao da ću jednog dana ja biti u lijesu. Otada izbjegavam sprovode.
Pitaj i istražuj svoje srce i pronaći ćeš oslanja li se samo na Boga ili ne.
Većina ljudi može si predočiti na što vjernici misle kada govore o Bogu ili o Isusu Kristu. Ali što si predoče kada se govori o Duhu Svetom ili o Svetom Trojstvu?

ANĐELI TAME: Sekte koje vrebaju

Krist je svoje učenike upozorio: «Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.» (Mt 7,15-16).

NAJNOVIJE