Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za srijedu, 13. rujna 2023. godine: Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! (Luka 6, 17. 20-26)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:
»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«
»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.« (Luka 6, 17. 20-26)

Evanđelje dana – komentar

Isus je izabrao dvanaestoricu učenika i poslao ih u svijet siromašne, gladne, i progonjene. Može li se svijet tako evangelizirati? Da, i to samo tako! Spasitelj je započeo s četiri blaženstva i četiri “jao”.

“Blago vama, siromasi.” Ne blago siromašnima, nego blago vama siromasi. Ovdje je Isus govorio o siromaštvu koje sami izabiremo radi njega. Nije govorio o ljudima koji su siromašni radi lijenosti, tragedije ili razloga na koje ne mogu utjecati. Mislio je na one koji hotimice odlučuju biti siromašni kako bi svog Spasitelja dijelili s drugima. Kraljevstvo Božje pripada onima koji su zadovoljni sa zadovoljavanjem tekućih potreba, tako da sve što je više od toga mogu ulagati u djelo Gospodnje.

“Blago vama koji sada gladujete.” Naglašavamo ponovno da se pri tome ne misli na goleme skupine ljudi koji pate od pothranjenosti. Misle se na Isusove učenike koji dragovoljno prihvaćaju život samoodricanja kako bi pomogli ublažavanju ljudskih potreba – duhovnih i tjelesnih.

“Blago vama koji sada plačete.” Ne radi se uopće o tome da je žalost sama po sebi blagoslov – radi se o žalosti za nespašenim dušama. Oni koji siju u suzama, žeti će u  radosti.

“Blago vama kad vas zamrze … izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko.” Ovaj blagoslov nije za one koji ispaštaju vlastite grijehe ili glupost. To je za one koji su prezreni, pogrđeni i oklevetani zbog svoje odanosti Kristu.

Ali, s druge strane, tu su četiri “jao” koji predstavljaju one najmanje vrijedne u Kristovom novom društvu. “Jao vama, bogataši!” Zgrtanje blaga donosi ozbiljne i moralne probleme u svijetu gdje na dan tisuće umiru od gladi.

“Jao vama koji ste siti.” To su oni vjernici koji ne znaju što bi sve jeli, pretjeruju s hranom … Gospodin veli da će gladovati u Dan koji dolazi.

“Jao vama koji se sada smijete.” To su oni čiji je život stalni krug razonode, zabave i ugode.

Na kraju, “Jao vama kad vas svi ljudi budu hvalili.” Zašto? Zato što je to siguran znak da ne širite evanđelje. Tako su činili i lažnim prorocima Staroga zavjeta koji su ugađali ljudima govoreći im ono što žele čuti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, ne dopusti da naša srca postanu opterećena onim što imamo u ovom životu. Ne dopusti da žudimo za bogatstvom, ugledom, lagodnim životom … Neka nas Tvoj Duh opomene da težimo skromnosti i budemo zadovoljni s podmirenjem osnovnih potreba. Pomozi i da imamo više empatije za one koji su siromašni, gladni, prezreni u društvu. Potakni nas da im pomognemo koliko možemo. Neka sve bude na slavu Tvoga imena, amen!