Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni

Evanđelje dana za subotu, 6. kolovoza 2022. godine: Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni. (Luka 9, 28b-36)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.

I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.

Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli. (Luka 9, 28b-36)

Evanđelje dana – komentar

Isus je poveo svoja tri učenika sa sobom na goru. Ne zna se točno gdje je bila ta gora; vjerojatno je to bio snijegom pokriveni Hermon. Dok je Gospodin molio, izgled mu se počeo mijenjati. Zanimljivo je da je među mnogim stvarima koje se mijenjaju molitvom i čovjekov izgled. Lice mu je blještavo sjajilo, a oprava zablistala bjelinom. Kao što je gore spomenuto, bio je to prikaz njegove slave koju će imati u dolazećem Kraljevstvu. Dok je bio ovdje na zemlji, slava mu je dakako bila zastrta tijelom. Ovdje je bio u poniznosti, poput roba. Ali u Tisućgodišnjem kraljevstvu će se kraljevstvu razotkriti sva njegova slava. Svi će ga vidjeti u svom njegovom sjaju i veličanstvenosti.

Mojsije i Ilija razgovarahu s Isusom o njegovu izlasku (dosl. egzodusu) što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. Obratite pozornost na to da se o njegovoj smrti govori kao o dovršenju. Zapazite i to da je smrt jednostavno izlazak – ne prestanak postojanja, nego odlazak s jednoga mjesta na drugo.

Dok se sve to zbivalo, učenici su spavali. Kada se razbudiše, ugledaše blještavi sjaj Kristove slave. Htijući sačuvati svetost te prigode, Petar je predložio da načine tri sjenice ili šatora: jednu u čast Isusu, jednu u čast Mojsiju i jednu Iliji. No ta je zamisao počivala na gorljivosti bez znanja.

Božji glas dođe iz oblaka koji ih je natkrilio, govoreći da je Isus njegov ljubljeni Sin i govoreći im da ga slušaju, odnosno da mu budu poslušni. I tek što je glas utihnuo, Mojsije i Ilija su nestali. Isus je ostao sam. Tako će biti u Kraljevstvu; u svemu će biti prvi. Svoju slavu neće dijeliti ni sa kime.

Učenici su ostali ispunjeni strahom koji je bio tako velik da s drugima nisu raspravljali o tom događaju. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, želim poput Tvoga Sina odlaziti u osamu kako bih se posvetio molitvi. Pomozi da budem budan i da dežuram na vratima duše; da se odupirem svakom zlu i težim za posvećenjem. Ispunjavaj me Tvojim Duhom i osvjetljavaj moje krive putove da se preobražavam u Kristov lik. Amen!

NAJNOVIJE!