Isus se preobrazi pred njima

Evanđelje dana za subotu, 18. veljače 2023. godine: Isus se preobrazi pred njima. (Marko 9, 2-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma — nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustali« pa ga upitaju: »Zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?« A on im reče: »Ilija će doduše prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Čovječjem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren? Ali, velim vam: Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu.« (Marko 9, 2-13)

Evanđelje dana – komentar

Isus se preobrazio – zasljepljujuća je svjetlost zračila iz njegove osobe. Čak su i njegove haljine bile sjajne. Tijekom njegovog prvog dolaska, Kristova je slava bila prikrivena. Došao je u poniznosti kao Čovjek patnji, i upoznao težak jad. Ali, vratit će se u slavi.

Ondje su bili Ilija i Mojsije. Oni predstavljaju: a) starozavjetne svete, b) ili Zakon (Mojsije) i proroke (Ilija), ili c) svete koji su umrli i one koji su preneseni na Nebo. Ondje su bili Petar, Ivan i Jakov i oni mogu predstavljati novozavjetne svete općenito, ili one koji će živjeti kada se Kraljevstvo uspostavi. Isus je bio središnja osoba. Petrov prijedlog da načini tri sjenice prekorili su oblak i glas (Boga Oca) s neba. Krist u svemu mora biti nadmoćan. Kad se oblak podigao, učenici nikoga ne vidješe doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im da ne raspravljaju o tome što su vidjeli sve dok on ne ustane od mrtvih. Potonje ih je zbunilo. Vjerojatno još nisu shvaćali da će biti pogubljen i ponovno ustati. Kao Židovi, znali su istinu da će sve uskrsnuti, ali Isus je govorio o svome uskrsnuću. Učenici su imali drugi problem: upravo su imali premijeru Kraljevstva, ali nije li Malahija predskazao da Ilija treba doći kao Mesijin preteča započinjući obnovu svega i pripravljajući put za uspostavu njegove sveopće vladavine? (Malahija 4, 5). Gdje je bio Ilija? Hoće li on najprije doći, kao što pismoznanci govore?

Isus je u biti odgovorio: “Doista, točno je da Ilija mora doći najprije.” Ali važnije je i neposredno pitanje ovo: “Ne predskazuju li starozavjetni tekstovi da će Sin Čovječji mnogo trpjeti i biti odbačen?” Što se Ilije tiče, Ilija je došao (u osobi i poslanju Ivana Krstitelja). Ljudi su odbacili preteču i odbacit će i Kralja. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, prije više od 2000 godina došao si na ovaj mračan svijet. Došao si dati svoj život kao otkupninu za mnoge. Došao si radi nas grešnika, ali mnogi su Te tada odbacili, a i danas Te mnogi ne trebaju. Ispunjavaj nas Tvojim Duhom i osvjetljavaj naše krive putove da se mijenjamo i preobražavamo u Tvoj lik. A kada ponovno dođeš, pomozi nam da budemo spremni gledati Te oči u oči. Amen!

NAJNOVIJE!