Isus umnaža kruh i očituje se kao prorok

Evanđelje dana za subotu, 8. siječanj 2022. godine: Isus umnaža kruh i očituje se kao prorok. (Marko 6, 34-44)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vidje Isus silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati mnogočemu.

A u kasni već sat pristupe mu učenici pa mu reknu: »Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi što za jelo.« No on im odgovori: »Podajte im vi jesti.« Kažu mu: »Da pođemo i kupimo za dvjesta denara kruha pa da im damo jesti?«

A on će im: »Koliko kruhova imate? Idite i vidite!« Pošto izvidješe, kažu: »Pet, i dvije ribe.« I zapovijedi im da sve, u skupinama, posjedaju po zelenoj travi. I pružiše se po sto i po pedeset na svaku lijehu. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo, izreče blagoslov pa razlomi kruhove i davaše učenicima da posluže ljude. Tako i dvije ribe razdijeli svima.

I jeli su svi i nasitili se. I od ulomaka nakupiše dvanaest punih košara, a od riba. A jelo je pet tisuća muškaraca. (Marko 6, 34-44)

Evanđelje dana – komentar

Svjetina je slijedila Gospodina i njegove učenike kopnenim putem uzduž obale jezera. Isus se sažali nad narodom. Lutali su uokolo bez duhovnog vodstva, gladni i bespomoćni. Stoga ih poče poučavati.

Kako je dan odmicao, njegovi se učenici uznemiriše zbog mnoštva – toliko ljudi, a ništa za jelo. Nagovarali su Gospodina da ih otpusti. Isto mnoštvo koje je izmamilo Spasiteljevu sućut smetalo je učenicima. Isus se okrene učenicima i reče: “Dajte im vi jesti!” Sve je to izgledalo protivno zdravom razumu – pet tisuća ljudi, uz žene i djecu, i ništa osim pet kruhova i dvije ribe – i Bog.

U čudu koje je uslijedilo učenicima je prikazano kako će Spasitelj dati sebe da bude Kruh života za svijet koji gladuje. Njegovo će tijelo biti slomljeno kako bi drugi mogli imati vječni život. Iz ovoga možemo izvući pouku: ako On može nahraniti pet tisuća ljudi s pet kruhova i dvije ribe, svoje vjerne sluge može namiriti u bilo kojim okolnostima. Mogu raditi za njega ne brinući otkud će doći njihova hrana. Ako teže najprije Božjem kraljevstvu i njegovoj pravednosti, svaka će im se potreba zadovoljiti.

Isus nije sam razdijelio hranu. Dopustio je učenicima da to učine. Njegova je nakana da Njegov narod nahrani svijet. Ulomci koji su ostali (dvanaest punih košara) bili su brojniji od onih na početku. Bog je izdašan Darovatelj! (William McDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, Ti si svemoguć i to vidimo na ovom predivnom primjeru gdje si čudesno nahranio pet tisuća ljudi. Ono što je najvažnije, sažalio si se nad mnoštvom jer su njihova srca žeđala za Tobom. Hvala što si se sažalio i nad nama i darovao nam oprost grijeha i vječni život. I hvala što se nastavljaš brinuti za naše svakodnevne duhovne i materijalne potrebe. Amen!

NAJNOVIJE!