Kao što Otac uskrisuje mrtve, i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće!

Evanđelje dana za srijedu, 13. ožujka 2024. godine: Kao što Otac uskrisuje mrtve, i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće! (Ivan 5, 17-30)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.« (Ivan 5, 17-30)

Evanđelje dana – komentar

Isus je očito bio kriv za teške grijehe po mišljenju onih koji su ga htjeli ubiti. Nije slijedio njihove zakone o suboti na način na koji su mislili da bi trebao i otkrio je da je jednak Ocu.

U središtu ovog odlomka je jedinstvo Oca i Sina. Spasitelj je bio tako životno vezan s Bogom Ocem da nije mogao djelovati neovisno. To ne znači da nije imao moć ni za kakvo samostalno djelovanje, nego da je bio tako tijesno sjedinjen s Bogom da je mogao činiti samo ono što je vidio da čini njegov Otac. Osobit znak Očeve ljubavi prema njegovu Sinu je to da mu pokazuje sve što sam čini. Ta djela nije Isus samo vidio; imao je i moć da ih čini. Spasitelj je zatim nastavio riječima da će mu Bog pokazati i veća djela od ovih, tako da će se ljudi moći čuditi.

Ovdje nalazimo još jednu jasnu izjavu u pogledu jednakosti Sina s Ocem. Židovi su Isusa optužili da se izjednačuje s Bogom. Nije opovrgnuo optužbu, nego je iznio te goleme dokaze za činjenicu da su on i Otac jedno. Jer kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće.

Novi zavjet naučava kako je Bog Otac sav sud predao Sinu. Da bi Gospodin to činio, on naravno mora imati apsolutno znanje i savršenu pravednost. Mora proniknuti u misli i pobude čovjekova srca. Pravi razlog zašto je Bog dao svojemu Sinu vlast da uskrisuje mrtve i sudi svijetu je u tome da svi časte Sina kao što časte Oca. Svatko tko sluša Njegovu riječ i vjeruje Onomu koji ga posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Dakle, taj je prešao iz stanja duhovne smrti u stanje duhovnoga života.

Tko su mrtvi o kojima se govori u ovom stihu? Tko su ti koji će čuti glas Sina Božjega i živjeti? To se, naravno, može odnositi na one koje je Gospodin podigao od mrtvih tijekom svog javnog poslanja. Ali, stih ima i šire značenje. Mrtvi se odnosi na one koji su mrtvi u prijestupima i grijesima. Oni čuju glas Sina Božjega kad se propovijeda evanđelje. Kad prihvate poruku i prime Spasitelja, prelaze iz smrti u život.

Jednoga će dana uskrsnuti svi mrtvi. Neki će biti podignuti na život, a drugi na osudu. Kako je samo ozbiljna istina da će svatko tko je ikada živio ili će živjeti pripadati jednoj od tih skupina. (William MacDonald: “Komentar Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala što si poslao svoga Sina da bude žrtva pomirnica za naše grijehe. Vjerujemo da je On posrednik između nas ljudi i Tebe. Vjerujemo da je On put, istina i život. Vjerujemo da je Bog. I želimo ga jednoga dana gledati oči u oči i provesti s njim vječnost.

NAJNOVIJE!