Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi

Evanđelje dana za petak, 23. rujna 2022. godine: Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi. (Luka 9, 18-24)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!«
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«
A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.« (Luka 9, 18-24)

Evanđelje dana – komentar

Isus i njegovi učenici tražili su osamu daleko na sjeveru. Na putu je Isus načeo temu pitajući što ljudi govore o njemu. Općenito, ljudi su ga cijenili kao velikog čovjeka, ali mnogi u Njemu nisu prepoznali Boga.

Potom je Isus pitao učenike što oni misle o njemu. Petar je spremno izjavio da je Krist, to jest Mesija ili Pomazanik. Intelektualno, Petar je to znao. Ali u njegovu životu se dogodilo nešto zbog čega je sada imao duboko, osobno uvjerenje.

PROČITAJTE: Zašto je Isus došao na ovaj svijet?

Nadalje, Isus otkriva da put služenja Bogu vodi do muke i smrti. Zato je sada Spasitelj otvoreno rekao učenicima da mora trpjeti, biti odbačen, biti ubijen i uskrsnuti. U Markovu evanđelju otkrivamo da Petar nije mogao prihvatiti tu pomisao i nije htio misliti da će njegova Gospodina i Učitelja pogubiti njegovi neprijatelji. Ukorio je Spasitelja što takvo što naviješta. Tada je Isus kazao Petru: “Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!” Isus nije Petra optuživao da je Sotona. Mislio je: “Govoriš kao što bi Sotona to činio. On nas uvijek pokušava odvratiti od potpune poslušnosti Bogu.”

Izloživši svoju budućnost, Gospodin je pozvao učenike da pođu za njim. To će značiti odreći se sebe i uzeti svoj križ. Odreći se sebe znači dragovoljno odustati od svakog takozvanog prava na planiranje ili odlučivanje i priznati njegovu vlast u svakom području života. Uzeti križ znači dragovoljno odabrati život kakvim je on živio. Pravi život je život odricanja i u njemu ima radosti, svete bezbrižnosti i dubokog unutarnjeg zadovoljstva koji se ne mogu opisati riječima.

Dok je Spasitelj razgovarao s učenicima, uvidio je da je želja za materijalnim bogatstvima toliko jaka da može odvratiti od potpunog predanja. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, vjerujemo da si Spasitelj koji je s neba sišao zbog nas grešnika. Hvala što si došao ponuditi spasenje izgubljenom svijetu. Vjerujemo da si Put, Istina i Život i da jedino po Tebi dolazimo k Ocu nebeskom. Pomozi da budemo spremni susresti se s Tobom kada ponovno dođeš ili nas prije toga pozoveš k sebi. Amen!

NAJNOVIJE!