NaslovnicaEvanđelje danaMogu li svatovi tugovati dok je zaručnik s njima?

Mogu li svatovi tugovati dok je zaručnik s njima?

Evanđelje dana za subotu, 8. srpnja 2023. godine: Mogu li svatovi tugovati dok je zaručnik s njima? (Matej 9, 14-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Ivanovi učenici govoreći: »Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste?« Nato im Isus reče: »Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!«
»A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa nastane još veća rupa.«
»I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Inače se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sačuva.« (Matej 9, 14-17)

Evanđelje dana – komentar

Ivanovi su učenici i farizeji provodili post kao vjersku vježbu. U Starom je zavjetu uveden kao izražaj duboke tuge. Ali, izgubio je mnogo od svoga značenja i postao rutinskim obredom. Oni su vidjeli da Isusovi učenici ne poste, a kad su od Gospodina zatražili objašnjenje vjerojatno ih je mučila zavist i samosažaljenje.

Odgovarajući, svoje je učenike usporedio sa zaručnikovim svatovima. On sam je bio Zaručnik. Dokle god je bio s njima, nije bilo razloga za tugovanje. Ali doći će dani kad će im se On ugrabiti, tada će imati razloga postiti.

Gospodin je odmah dometnuo dvije slike kako bi objavio dolazak Novoga razdoblje, koje je nespojivo s prethodnim.

Prva je slika govorila o novoj zakrpi od nenakvašena sukna. Ako se upotrijebi za krpanje stare halje, neizbježno će se stegnuti i nešto će morati popustiti. Odijelo sačinjeno od staroga sukna bit će slabije od zakrpe i ponovno će se poderati kad god se na nj prišije zakrpa. Isus je Staro razdoblje usporedio sa starim odijelom. Bog nikada nije mislio da se kršćanstvom treba zakrpati židovstvo; kršćanstvo je bilo novi početak. Tuga Staroga razdoblja, izražena u postu, mora se povući pred radošću Novoga.

Druga je slika govorila o novome vinu u starim mješinama. Kožnate su mješine izgubile svoju rastezljivost. Kad bi se u njih ulijevalo novo vino, pritisak koji nastaje zbog vrenja razderao bi kožu. Novo vino prikazuje radosti i snagu kršćanske vjere. Stare mješine su slika običaja i obreda judaizma. Novome su vinu bile potrebne nove mješine. Bilo je uzaludno Ivanovim učenicima i farizejima prisiljavati Gospodinove sljedbenike na žalobni post kako su to oni činili. Radosti i žaru novoga života mora se dopustiti da se izraze.

Kršćanstvo je uvijek patilo od pokušaja da ga se pomiješa sa zakonodavstvom (legalizmom). Gospodin Isus je naučavao da se to dvoje ne mogu uspoređivati. Zakon i milost su oprečna načela. (Prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama MacDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, pomozi da poput Tebe odvajamo vrijeme za molitvu i čitanje Tvoje Riječi. Pomozi da nam ne bude teško ponekad uzeti vrijeme za post i dopustiti Tvome Duhu da radi u nama i upućuje nas na stvari kojih se trebamo odreći. Dok čekamo Tvoj povratak, pomozi da budemo aktivni članovi Tvoga kraljevstva i da radimo na spašavanju izgubljenih u ovome svijetu. Amen!