Sakrio si ovo od mudrih i umnih, a objavio malenima
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za ponedjeljak, 29. travnja 2024. godine: Sakrio si ovo od mudrih i umnih, a objavio malenima (Matej 11, 25-30)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Matej 11, 25-30)

Evanđelje dana – komentar

Tri galilejska grada nisu imala oči da vide ni srce da vole Krista Božjega. Znao je da je njihov stav bio predokus općeg odbacivanja. Kako je reagirao na njihovu okorjelost? Ne s gorčinom, cinizmom ili osvetoljubljem. Umjesto toga, podigao je svoj glas u zahvalu Bogu za to što ništa ne može osujetiti Njegove suverene nakane: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.”

One koji sebe drže prepametnima i razumnima a da bi trebali Krista, pogađa sljepilo osude. Ali onima koji priznaju da nisu dovoljno mudri, primaju otkrivenje Onoga “u kome su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje” (Kološanima 2, 3). Isus je zahvalio Ocu zato što je odredio da, ako ga neki i ne žele, drugi će ga htjeti.

Otac je sve predao Kristu. U tom trenutku, dok je protivljenje raslo, nije izgledalo da on svime upravlja; ipak, bila je to istina. Program njegova života neodoljivo se kretao prema konačnoj veličanstvenoj pobjedi.

“Nitko ne pozna Sina doli Otac.” Neshvatljiva je tajnovitost glede osobe Krista. Jedinstvo božanstva i čovječanstva u jednoj osobi stvara probleme koji zbunjuju ljudski um, npr. problem smrti. Bog ne može umrijeti; ipak, Isus je Bog, a umro je. Opet, njegova božanska i ljudska priroda su nerazdvojive. I premda ga možemo poznavati, i voljeti, i vjerovati mu, u jednome ga može razumjeti samo Otac.

“Niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.” I Otac je također nedokučiv. Naposljetku, samo je Bog tako velik da razumije Boga. Čovjek ga ne može upoznati vlastitom snagom ili umom. Ali Gospodin Isus može otkriti i otkriva Oca onima koje on sam odabere. Svatko tko upozna Sina, upoznaje i Oca (Ivan 14, 7).

Gospodin poziva da k Njemu dođu svi umorni i opterećeni. Objekt vjere nije crkva, vjerovanje ili svećenik, nego živi Krist. Spasenje je u Osobi. Kako bi uistinu došao Kristu, čovjek mora priznati da je opterećen teretom grijeha. Spasiti se mogu samo oni koji priznaju da su izgubljeni. Vjeri u Isusa Krista prethodi pokajanje pred Bogom. Odmor koji Isus obećava dati je počinak spasenja koji nastupa kad se shvati da je Krist dovršio djelo otkupljenja na križu Golgote.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, hvala za ljubav i strpljenje prema nama nesavršenim ljudima. Hvala što je Tvoj Sin došao na svijet spasiti nas izgubljene. Donio si izbavljenje svakom grešniku i pružio ruku spasa svakome tko se želi uhvatiti za nju. Ničim nismo zaslužili Tvoju naklonost, ali Ti nikad nisi odustao od nas. Hvala Ti, amen!