Nakon osam dana dođe Isus
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za nedjelju, 7. travnja 2024. godine: Nakon osam dana dođe Isus (Ivan 20, 19-31)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«
Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. (Ivan 20, 19-31)

Evanđelje dana – komentar

Bila je nedjelja uvečer i učenici su se okupili. Vrata su bila zaključana zbog straha od Židova. Najedanput su ugledali Isusa kako stoji među njima i govori im: “Mir vama!” Bilo je to čudo, jer je ušao u sobu ne otvarajući vrata. Riječi “mir vama” sada imaju novo značenje, jer je Isus stvorio mir krvlju svoga križa. Oni koji su opravdani vjerom imaju mir s Bogom.

Pošto im je objavio mir, pokaza im tragove svoje muke kojom je postignut mir. Kada su shvatili da je to uistinu Gospodin, srca su im se ispunila radošću. Vjernici ne bi smjeli sebično uživati u njegovom miru, nego ga moraju dijeliti s drugima. Zato ih On šalje u svijet. Čitamo da je Isus dahnuo na učenike i rekao: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.” Učenici odlaze propovijedati evanđelje. Neki se ljudi pokaju za svoje grijehe i prime Gospodina Isusa. Učenici imaju vlast reći im da su im grijesi oprošteni. Drugi se odbijaju pokajati i ne žele vjerovati u Isusa. Učenici im kažu da su još uvijek u grijesima i da će, kada umru, zauvijek propasti.

Među učenicima toga dana nije bio Toma. Rekao je da će vjerovati da je Gospodin uskrsnuo samo ako vidi biljeg čavala i stavi svoj prst u mjesto čavala, te svoju ruku u njegov bok. Isus je prema svojem učeniku bio nježan i strpljiv. Pozvao ga je da se uvjeri u njegovo uskrsnuće stavljanjem ruke u ranu od koplja u njegovom boku. Ali, Tomina vjera nije bila onakva kakvu je Gospodin želio. Bila je vjera temeljena na gledanju. Blagoslovljeni oni koji ne vidješe, a vjeruju. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, hvala što si me spasio od vječne propasti. Hvala što je moje ime u Knjizi života. Hvala što svakoga dana donosiš moje molitve Ocu i radiš na oblikovanju moga karaktera da budem sličniji Tebi. Pomozi da ustrajem na putu života. Amen!