Našli smo Mesiju

Evanđelje dana za srijedu, 4. siječnja 2024. godine: Našli smo Mesiju. (Ivan 1, 35-42)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« — što znači: »Učitelju — gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna i reče mu: »Našli smo Mesiju!« što znači »Krist — Pomazanik.« Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« — što znači »Petar — Stijena.« (Ivan 1, 35-42)

Evanđelje dana – komentar

Ivan je bio s dvojicom svojih učenika. Ti su ljudi slušali Ivana gdje propovijeda i vjerovali su u ono što govori. Ali dosad još nisu susreli Gospodina Isusa. Njegova je poruka bila kratka, nesebična, jednostavna i govorila je samo o Spasitelju. Svojim vjernim propovijedanjem Ivan je izgubio dvojicu učenika, ali mu je bilo milo vidjeti da su pošli za Isusom.

Spasitelj uvijek pokazuje zanimanje za one koji ga slijede. Okrenuo se dvojici učenika i upitao ih: “Što tražite?” Njihov odgovor: “Rabbi [Učitelju], gdje boraviš?” govorio je da žele biti s njim i bolje ga upoznati.

Reče im: “Dođite i vidite.” Nitko tko uistinu želi saznati više o Spasitelju nikada nije odbijen. Isus je ovu dvojicu pozvao na mjesto gdje je tada boravio. Oni dođoše i vidješe gdje boravi te ostadoše s njime taj dan. A bijaše otprilike devet sati. Tu noć proveli su u kući sa Stvoriteljem svemira.

Jedan od one dvojice učenika bijaše Andrija, koji danas nije tako poznat kao njegov brat Šimun Petar, prvi je upoznao Isusa. Ime drugoga nam nije rečeno, ali gotovi svi poznavatelji Biblije drže da je to bio Ivan – onaj koji je napisao ovo evanđelje.

Andrija je pohitao svome bratu Šimunu Petru s radosnom viješću: “Našli smo Mesiju!” Ljudi su najmanje četiri tisuće godina čekali obećanog Krista. Šimun sada s usana vlastitog brata čuje zapanjujuću vijest da je Mesija tu blizu. Andrija je svoga brata doveo na pravo mjesto i pravoj Osobi. Nije ga priveo crkvi, vjeroispovijesti ili svećeniku – dovede ga Isusu. Zbog Andrije je Šimun Petar kasnije postao veliki ribar ljudi i jedan od Gospodinovih vodećih apostola. Šimunu je promijenjeno ime u Kefa (aramejska riječ za kamen) i postao je čovjek čvrstog karaktera. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, predivno je čitati kako su ljudi povjerovali u Istinu – da je Tvoj Sin došao na svijet potražiti izgubljene i spasiti ih od pakla. Mnogi su odlučili slijediti ga, bez obzira što je put vjere ponekad trnovit. Isplati se slijediti Gospodina, jer na kraju puta nas čeka nagrada: život s Njim u vječnosti. Pomozi nam, Bože, da poput Andrije, Šimuna Petra i ostalih budemo iskreni učenici i navjestitelji Radosne vijesti. Daruj nam snage i volje za Tvoje djelo. Amen!

NAJNOVIJE!