Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

Evanđelje dana za subotu, 11. studenoga 2023. godine: Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? (Luka 16, 9-15)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:
»Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?
Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.« (Luka 16, 9-15)

Evanđelje dana – komentar

Današnji odlomak Evanđelja identificira da Isus govori svojim učenicima, ali postoji prijedlog da je njegova publika mješovita – učenici i farizeji. Luka 16, 14 kaže da su farizeji “čuli sve te stvari i ismijavali [Isusa]”.

Važno je znati kome se Isus obraća ovom prispodobom. Ona je za dobrobit učenika. Stih 14 je Lukin komentar o motivaciji farizeja, a u stihu 15 vidimo da naš Gospodin osuđuje njihove motive. A koja je bila motivacija farizeja? Bili su to oni koji su bili “srebroljubivi” i koji su se “opravdavali pred ljudima” i koji su uzdizali ono što je “gadost pred Bogom”.

Isus ne kaže da bi vjernici trebali dobiti bogatstvo nepošteno i onda budi velikodušni s njim. “Nepošteno” u odnosu na bogatstvo može se odnositi na: 1) način stjecanja bogatstva; 2) način na koji se želi koristiti bogatstvom; ili 3) lošeg utjecaja koji bogatstvo može imati i koji često navodi ljude da počine nepravedna djela. S obzirom na način na koji Isus upotrebljava taj izraz, treće se objašnjenje čini najvjerojatnijim. Bogatstvo nije samo po sebi zlo, ali ljubav prema novcu može dovesti do raznih vrsta grijeha (1. Timoteju 6, 10).

PROČITAJTE: LJUBAV PREMA NOVCU – opasan grijeh koji uništava ljudsku dušu

Dakle, načelo koje Isus pokušava prenijeti je načelo pravednog upravitelja, a ne nepravednog. Nepravedni upravitelj vidio je resurse svoga gospodara kao sredstvo za svoje osobno uživanje i napredak. Suprotno tome, Isus želi da njegovi sljedbenici budu pravedni upravitelji. Ako razumijemo načelo da je sve što posjedujemo dar od Boga, tada shvaćamo da je Bog vlasnik svega i da smo mi njegovi upravitelji. Kao takvi, trebamo koristiti Učiteljeve resurse za promicanje Učiteljevih ciljeva. U ovom konkretnom slučaju, trebamo biti velikodušni sa svojim bogatstvom i koristiti ga za dobrobit drugih.

Isus zatim u stihovima 10-13 proširuje načelo dano u stihu 9. Ako je netko vjeran u “malom”, tada će biti vjeran u mnogome. Slično tome, ako je netko nepošten u malom, također će biti nepošten u mnogome. Ako ne možemo biti vjerni zemaljskom bogatstvu, koje u početku nije niti naše, kako nam se onda može povjeriti “istinsko bogatstvo”? “Istinsko bogatstvo” ovdje se odnosi na upravljanje i odgovornost u Božjem kraljevstvu zajedno sa svim pratećim nebeskim nagradama.

Vrhunac Isusove primjene je stih 13: “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.” (vidi također Matej 6, 24). Ako je Bog naš Gospodar, onda će naše bogatstvo biti njemu na raspolaganju. Drugim riječima, vjerni i pravedni upravitelj, čiji je Gospodar Bog, iskoristit će to bogatstvo u izgradnji Božjeg kraljevstva.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, hvala što si postao žrtva pomirnica i što po vjeri u sve što si učinio na križu postajemo članovi Kraljevstva. Neka nam ništa ne bude prepreka da Ti vjerno služimo. Ako nečim obilujemo, potakni nas da to velikodušno podijelimo s potrebitima. Neka naša djela i riječi budu odraz Tvoje ljubavi i neka drugima budu na blagoslov. Amen!

NAJNOVIJE!