Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

Evanđelje dana za srijedu, 12. srpnja 2023. godine: Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! (Matej 10, 1-7)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani s Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’« (Matej 10, 1-7)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin poziva dvanaestoricu svojih učenika. Već ih je prije odabrao, ali sada ih poziva na osobito evangelizacijsko poslanje narodu Izraela. Uz taj je poziv išla punomoć za istjerivanje nečistih duhova i iscjeljenja svakovrsnih bolesti. Što se tiče naplate, nisu smjeli naplaćivati svoje usluge. Besplatno su primili blagoslove, tako ih trebaju i davati. Ovdje se vidi Isusova jedinstvenost. I drugi su ljudi činili čudesa, ali ni jedan drugi čovjek nije tu moć prenio na druge.

PROČITAJTE: Po čemu se Isus razlikuje od Konfucija, Bude i Muhameda?

U to doba učenici su imali dvadesetak godina. Skrenuti s različitih životnih putova i vjerojatno prosječni mladići, njihova je prava veličina u zajedništvu s Isusom.

Prvo je određen put. Nisu smjeli ići poganima ili Samarijancima, izmiješanom narodu koji je bio odvratan Židovima. Njihova je služba ovaj put bila ograničena na izgubljene ovce doma Izraelova.

Poruka je bila objavljivanje da se kraljevstvo nebesko približilo. Ako Izrael odbije, neće biti nikakve isprike jer je službena objava trebala biti dana isključivo njima. Kraljevstvo se približilo u osobi Kralja. Izrael mora odlučiti hoće li ga prihvatiti ili odbaciti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, tijekom Tvoje zemaljske službe mnogi su doživjeli blagoslov u duši i tijelu. Dokazao si da imaš vlast i nad smrću. Liječio si i podizao iz mrtvih, ali, ono najvažnije, i danas si spreman dati vječni život svakome tko se pokaje i povjeruje u Tebe kao Spasitelja grešnika. Neka se još mnogi izgubljeni okrenu Tebi i spase od vječne smrti. Amen!

NAJNOVIJE!