Po čemu se Isus razlikuje od Konfucija, Bude i Muhameda?

Danas mnogi misle da se Isus po ničemu ne razlikuje od Konfucija, Bude ili Muhameda. No, što nam Biblija govori po tom pitanju?

Isus je tvrdio da je Bog i dopustio je da bude obožavan kao Bog. Nakon Njegovog uskrsnuća, jedan od Njegovih učenika je rekao: “Gospodin moj i Bog moj!” (Ivan 20, 28), Za tradicionalnog Židova ovo bi bilo bogohuljenje, ali Isus je to primio s odobravanjem.

Isus je također rekao: “Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim” (Matej 26, 64). On se identificirao kao Sin Božji (vidi Ivan 3, 16-18).

Po čemu se Isus razlikuje od Konfucija, Bude ili Muhameda: Je li Isus Bog?

Iako Biblija ne bilježi da je ikada rekao “Da, ja sam Bog!”, postoji mnogo primjera Isusa gdje se identificira kao jednak Bogu. Jedan dobar primjer ovoga je u Ivanu 10, 30 gdje je Isus rekao “Ja i Otac jedno smo!”. Ako ova izjava ostavlja ikakav prostor za sumnju, reakcija farizeja (židovskih vjerskih vođa) na ovu izjavu briše tu sumnju. Toliko su se razbjesnili Njegovim riječima “Ja i Otac jedno smo!” da su Ga bili spremni kamenovati, govoreći “Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti – čovjek – sebe Bogom praviš” (Ivan 10, 33). Židovi su točno razumjeli ono što je Isus tvrdio.

Nadalje, čak i kada je znao da ga planiraju ozlijediti zbog Njegove izjave, Isus ne poriče svoju tvrdnju niti im govori da je krivo rekao. Umjesto toga, ide korak dalje. Ponovno im govori u Ivanu 8, 58: “Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!”. Farizeji ponovno odgovaraju prijetnjama smrću jer kada je Isus rekao “Ja jesam” koristio je ime i narav Jahve kako bi opisao sebe (Izlazak 3, 14). To bi, da nije istina, bila najgora vrsta bogohuljenja koju je Židov mogao reći, a Mojsijev zakon je naredio farizejima da kamenuju svaku osobu koja počini taj prijestup.

Isus je rekao: “Ja sam svjetlost svijeta. Tko me slijedi, neće hoditi u tami.” (Ivan 8, 12). Rekao je: “Ja sam kruh života” (Ivan 6, 35). Rekao je ljudima: “Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!” (Ivan 6, 53). Iznio je niz tvrdnji o svojoj vlastitoj božanskoj prirodi. Kada su ga ljudi osporili u vezi s tim, rekao je, zapravo, “ako zaniječem svoje božanstvo, postat ću lažac, kao što ste vi”.

“Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi – Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam.” (Ivan 8, 54-55)

Drugi religiozni vođe

Muhamed je vjerovao da je prorok. Buda je osjećao da je tragač za istinom. Konfucije nikada nije tvrdio da je bilo što drugo osim mudar učitelj. Samo je Isus tvrdio da je vječni Božji Sin. On je Bog i dokazao je svoje božanstvo. Učinio je brojna čudesa …

PROČITAJTE: Budizam: 8 stvari koje trebate znati o budistima

Bio je mrtav i pokopan, ali je uskrsnuo od mrtvih. Vidjelo ga je oko pet stotina ljudi nakon Njegovog uskrsnuća (vidi 1. Korinćanima 15, 4-8). Jedini je uzašao na nebo, a zatim je poslao Duha Svetoga da se nastani i osnaži Njegove učenike. To je, kako je potvrdio apostol Petar, dokaz da je On doista stigao na nebo (vidi Djela 2, 33).

Isusov identitet kao Boga kamen je temeljac evanđeoske poruke. Da je jednostavno bio čovjek, samo dobar učitelj ili prorok, Njegova smrt na križu ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grijehe svijeta (1. Ivanova 2, 2). Srećom, postoji dovoljno dokaza, kako iz usta samog Isusa, tako i iz drugih izvještaja u Bibliji, koji nam dokazuju da je Isus Krist doista Bog.

NAJNOVIJE!