Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova

Evanđelje dana za petak, 17. prosinac 2021. godine: Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova. (Matej 1, 1-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja. (Matej 1, 1-17)

Evanđelje dana – komentar

Rodoslovlje je prijeko potrebno. Ono polaže temelj svemu ostalom što slijedi. Sve dok se ne može pokazati da je Isus Davidov zakoniti potomak po kraljevskoj liniji, nije moguće dokazati da je on Mesija – Kralj Izraela. Ovo rodoslovlje pokazuje zakonito podrijetlo Isusa kao Kralja Izraela. Završava s Josipom, kojem je Isus bio usvojeni sin, dok rodoslovlje u Luki 3 vjerojatno prati podrijetlo Marije, kojoj je Isus bio pravi sin.

Bog je sklopio bezuvjetnu pogodbu s Davidom obećavši mu kraljevstvo koje će vječno trajati i trajnu vladavinu. Taj je zavjet sada ispunjen u Kristu – on je zakoniti baštinik Davidova prijestolja preko Josipa te pravi potomak Davidov preko Marije. Budući da živi vječno, njegovo će kraljevstvo zauvijek trajati i on će vječno vladati kao Davidov najveći Sin.

Rodoslovlje je razdijeljeno u tri povijesna odsječka: od Abrahama do Jeseja, od Davida do Josije, te od Jehonije do Josipa. U ovom popisu ima mnogo toga zanimljivog. Primjerice, u spomenute su i četiri žene: Tamara i Rahaba (obje bludnice), Ruta (poganka) i Batšeba (počinila preljub s Davidom). Njihovo uključivanje u uvodni dio Mateja vjerojatno suptilno upućuje da će Kristov dolazak donijeti spasenje grešnicima, milost poganima, te da će u njemu spolne i rasne ograde biti srušene. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, hvala što si u punini vremena odlučio pružiti ruku palom svijetu. Hvala što je Tvoj Sin Isus Krist ostavio svoj nebeski položaj i uzeo krv i tijelo poput našega te odlučio doći na ovaj grešan svijet da bude naš Spasitelj, žrtva pomirnica, posrednik između Tebe i nas. Blagoslovio si Isusa bogatom lozom raznolikih i zanimljivih predaka. Zahvaljujem Ti za sve koji su bili nositelji Tvoje milosti kroz sva stoljeća. Neka me moja ograničenja i nedostatnost ne ometaju u vjerovanju da i ja mogu poslužiti za Tvoje kraljevstvo. Pomozi da ispunim tu misiju i naviještam Radosnu vijest palom svijetu. Amen!