Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih

Evanđelje dana za nedjelju, 14. travnja 2024. godine: Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih (Luka 24, 35-48)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Učenici pripovjede što se dogodilo na putu i kako prepoznaše Isusa u lomljenju kruha.
Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.« Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.
Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ‘Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.« (Luka 24, 35-48)

Evanđelje dana – komentar

Uskrslo tijelo Gospodina Isusa bilo je pravo, opipljivo tijelo od mesa i kostiju, ali više nije bilo smrtno. S takvim proslavljenim tijelom mogao je ući u sobu kad su vrata bila zatvorena. Upravo je to učinio te prve nedjelje noći. Učenici podigoše pogled i ugledaše ga, a zatim čuše kako govori: “Mir vama!” Prestrašili su se misleći da je duh. Tek kad im je pokazao tragove svoje muke na rukama i nogama, počeli su shvaćati. Čak i tada, bilo je to skoro predobro da bi povjerovali. Tada je, kako bi im pokazao da je on doista Isus, pojeo pečene ribe i komad pčelinjeg saća.

Zatim je objasnio da je njegovo uskrsnuće bilo ispunjenje riječi koje im je govorio. Nije li im rekao da se trebaju ispuniti sva starozavjetna proročanstva o njemu? Mojsijev Zakon, Proroci i Psalmi bili su tri glavna dijela Staroga zavjeta. Navijestili su da mora trpjeti (Psalam 22, 1-21; Izaija 53, 1-9), da treći dan mora uskrsnuti (Psalam 16, 10; Jona 1, 17; Hošea 6, 2) i da će se u njegovo ime propovijedati pokajanje i oproštenje grijeha svim narodima počevši od Jeruzalema.

Isus im je otvorio razum da razumiju sva ta Pisma. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, zahvalni smo na Tvojoj žrtvi za oproštenje naših grijeha. Pokazao si nam što je pravo za služenje dok si hodao ovom Zemljom, a vrhunac Tvoje ljubavi bio je križ na kojem si dao svoj život kao otkupninu za mnoge. Podsjeti nas da uvijek slušamo Tvoju Riječ i slijedimo Te kroz dobre i loše dane, jer nas čeka vječnost s Tobom. Pomozi da naš život neprestano donosi dobre plodove za Tebe. Amen!

NAJNOVIJE!