Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge!

Evanđelje dana za petak, 20. svibnja 2022. godine: Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge! (Ivan 15, 12-17)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna
što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što ga god zaištete u moje ime.
Ovo vam zapovijedam:
da ljubite jedni druge.« (Ivan 15, 12-17)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin će uskoro napustiti svoje učenike i ostavlja im trajnu zapovijed: “Ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas.” Njihova bi ljubav trebala biti takva da su pripravni umrijeti jedan za drugoga. Najveći primjer ljudske požrtvovnosti bio je umrijeti za svoje prijatelje. Kristovi učenici su pozvani na takvu vrst predanosti. Neki svoj život doslovno polažu, drugi cijeli život neumorno služe Božjem narodu. Pokazujemo da smo mu prijatelji time što činimo sve što god nam zapovijeda. Dok se od sluga očekuje samo da izvršavaju zadaću koja im je dana, prijateljima otkrivamo svoje buduće nakane i jedan drugome se povjeravamo.

Kako se učenici ne bi prepustili malodušju i odustali, Isus ih je podsjetio da ih je on izabrao. To znači da ih je izabrao za vječno spasenje, za učeništvo ili plodnost. Ukazao je učenicima na djelo koje predstoji. Trebamo ići i plod donositi. Plod može značiti odlike kršćanskog života kao što su ljubav, radost, mir itd. Može značiti i pridobijene duše za Gospodina. To je dvoje tijesno povezano.

Izraz “i plod vaš da ostane” navodi nas na pomisao da plod ovdje znači spasenje duša. Gospodin je izabrao učenike da idu i donose vječni rod. Nije ga zanimalo puko ispovijedanje vjere u njega, nego istinska spasenja.

Na kraju ovog odlomka Gospodin kaže učenicima kako trebaju ljubiti jedni druge, držati se skupa i stajati ujedinjeni protiv neprijatelja. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, vjerujemo u Tebe kao svog Spasitelja i želimo biti izvršitelji Tvojih riječi. Svakoga dana nas ispuni Duhom Svetim i vodi nas do onih koji još trebaju čuti Radosnu vijest i obratiti se. Neka naša ljubav prema Tebi i bližnjima bude iskrena, bez pretvaranja. Ukloni sve što bi toj ljubavi moglo nauditi. Amen!