Zar Krist dolazi iz Galileje?

Evanđelje dana za subotu, 16. ožujka 2024. godine: Zar Krist dolazi iz Galileje? (Ivan 7, 40-53)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kad su neki iz naroda čuli Isusove riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?« Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.
Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše. »Zašto ga ne dovedoste?« Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili od farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona — to je prokleto!« Kaže im Nikodem — onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: »Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?« Odgovoriše mu: »Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.« I otiđoše svaki svojoj kući. (Ivan 7, 40-53)

Evanđelje dana – komentar

Mnogi koji su bili čuli Isusa vjerovali su da je Prorok o kojem je Mojsije govorio u Ponovljenom zakonu 18, 15-18. Drugi su čak bili spremni priznati da Isus jest Krist, Mesija. Ali bilo je i onih koji su mislili da to nije moguće. Vjerovali su da je Isus došao iz Nazareta u Galileji, a u Starom zavjetu se nigdje ne prorokuje da će Krist doći iz Galileje.

Ti su Židovi bili u pravu kada su rekli da će Krist doći iz mjesta Betlehema i iz potomstva Davidova. Zbog različitosti mišljenja i njihovog općeg neznanja, u narodu je postojala podijeljenost zbog Krista … I još je uvijek tako.

I dalje su pokušavali uhititi Gospodina, ali to nikome nije uspijevalo. Farizeji i glavari svećenički sada su poslali svoje podložnike da dovedu Isusa. Podložnici su se vratili, ali bez Njega. Glavari svećenički i farizeji su se našli na muci pa su upitali svoje službenike zašto ga nisu doveli.

Pokušavajući zastrašiti službenike, farizeji su ih optužili da ih je Isus zaveo. Podsjetili su ih da ni jedan glavar židovskog naroda nije povjerovao u njega. Obraća se i Nikodem, onaj koji je noću došao k Isusu i koji je shvatio da se mora nanovo roditi. Pokazat će se da se Nikodem doista uzdao u Gospodina Isusa Krista i bio spašen. Ovdje je stupio pred glavare Židova da obrani Isusa. Želio je reći da Židovi nisu dali Isusu poštenu prigodu.

Sada se glavari okreću protiv jednog od svojih, to jest, Nikodema. S podsmjehom su ga upitali je li on također jedan od Isusovih učenika iz Galileje. Kada je blagdan sjenica završio, ljudi su se vratili svojim kućama. (William MacDonald: “Komentar Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oči, hvala što je Radosna vijest o Spasitelju Isusu Kristu došla do mene i što si mi dao priliku da se spasim od vječne propasti. Pomozi mi da budem izvršitelj Tvoje Riječi i izgubljenima svjedočim kakvog Spasitelja sam upoznao. Neka još mnogi postanu baštinici vječnoga života. Amen!

NAJNOVIJE!