Je li Isus mit?

Je li Isus mit? Drugim riječima, postoji li kakav vjerodostojan dokaz da je Isus iz Nazareta povijesno postojao ili je kršćanska verzija Isusa kopija poganskih bogova drugih religija? 

Robert Price, autor djela Deconstructing Jesus i član kontroverznog Isusova Seminara vrlo je glasan apologetičar za mitskog Isusa. Njegovim riječima: „mi nikada nećemo znati je li Isus postojao ako netko ne otkrije njegov dnevnik ili kostur.“ No, to nije cijela priča.

Mnogi dokazi osim osobnog dnevnika ili trupla se tipično koriste za verifikaciju biblijskih iskaza. Pogled na te povijesne i arheološke dokaze otkriva da zaista postoje značajni dokazi za većinu onoga što je zabilježeno o životu Isusa iz Nazareta. 

27 pisama napisanih tijekom života Isusovih najbližih sljedbenika

Prvo, imamo 27 pisama napisanih tijekom života Isusovih najbližih sljedbenika koja nam daju mnoštvo informacija o Isusovom životu, učenjima i čudima. Od tih pisama, četiri su iskaza o Njegovu životu Evanđelja.

Dva, Matej i Ivan, napisana su od strane muškaraca koji su bili Isusovi učenici, dok je Marka zapisao čovjek koji je blisko služio s apostolom Petrom, prema ranoj crkvenoj povijesti.

Četvrti pisac Evanđelja, Luka, tvrdi da je napisao svoje evanđelje kao rezultat skupljanja dokaza iz svog vremena među svjedocima i drugim zapisanim podatcima, a objavljeno je najvjerojatnije u 60-ima po Kristu, otprilike 30 godina nakon vremena stvarnih događanja. Njegov prolog u Luki 1,1-4 stoji: 

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. (Naglasak dodan). 

Jesu li iskazi iz Novog zavjeta pristrani ili netočni?

Mnogi međutim, misle da su iskazi iz Novog zavjeta pristrani ili netočni. No vanjski dokazi pokazuju da postoji otprilike 5800 rukom napisanih grčkih zapisa (Grčki je bio originalni jezik Novog Zavjeta), nudeći značajnije više ranih kopija od bilo kojeg drugog antičkog djela. U usporedbi, Homerova Ilijada, jedno od najvećih djela antičke literature, stoji na drugom mjestu sa samo 643 drevna prijepisa. 

Uz to, velik je stupanj točnosti u tim tisućama ranih zapisa. Istraživači naglašavaju da je čak 99,5% Novog zavjeta točno sačuvano. 

Sekularni spisi koji spominju Isusa

Slijedeće pitanje koje treba razmotriti jest jesu li te rane informacije iz Novog zavjeta istinite. Širok raspon sekularnih izvora potvrđuje mnoge detalje spomenute u Novom zavjetu.

Ti pisci uključuju Josipa, Tacita, Lucijana, Talusa, Svetonija, Plinija Mlađeg i židovski Talmud, uz druge. Pokojni proučavatelj Novog zavjeta F.F. Bruce napominje slijedeći sažetak događaja potvrđenih u izvan-biblijskim dokumentima u svom djelu Jesus & Jewish Origins Outside the New Testament: 

 • Isus je živio tijekom vremena Tiberija i Cezara.
 • Živio je časnim životom. 
 • Činio je čuda. 
 • Imao je brata Jakova. 
 • Tvrdili su da je Mesija
 • Raspet je pod Poncijem Pilatom
 • Kada je preminuo dogodila se pomrčina Sunca i potres. 
 • Raspet je uoči židovske Pashe. 
 • Njegovi učenici vjerovali su da je uskrsnuo od mrtvih. 
 • Njegovi učenici su bili voljni umrijeti za svoju vjeru. 
 • Kršćanstvo se brzo širilo čak do Rima. 
 • Njegovi učenici zanijekali su rimske bogove te su štovali Isusa kao Boga. 

Postoji najmanje 12 ne-kršćanskih spisa koji spominju Isusa

Zapravo, proučavatelj Novog Zavjeta, Gary Habermas naglašava, „Sve zajedno, postoji oko 12 i pol ne-kršćanskih izvora koji spominju Isusa unutar prvih 150 godina nakon njegove smrti.“ Cijeli popis i razrada tih izvora dostupni su u njegovoj knjizi The Historical Jesus. 

Arheologija je dala još dodatne snage u vezi s točnošću Novog Zavjeta. Kako je zabilježeno u djelu When Skeptics Ask Normana Geislera i Ronalda Brooksa, otkriveni su mnogi natpisi i lokacije iz događaja u Evanđeljima, uključujući reference na Pilata, muškarca koji je osudio Isusa na smrt; Betlehem, grad Isusova rođenja; Nazaret, grad u kojem je Isus odrastao; i Pilatov dom u Jeruzalemu. 

Je li moguće da je Isus bio rezultat poganskih religijskih utjecaja?

No, postoji li bilo kakav način na koji bi informacije koje su nam dane u Novom zavjetu o Isusu mogle biti rezultat poganskih religijskih utjecaja? Ponovno, optužba nije podudarna s činjenicama. Dva uvjerljiva razloga to podržavaju.

Za početak, prva poganska religija, za koju znamo, a koja je uključivala iskaz o uskrsnuću nije postojala do drugog stoljeća. Kao takva, povezanost poganske religije koja bi navodno trebala služiti kao temelj za život i djelo Isusa nastala je tek nakon Isusa i zapisa događaja u Evanđeljima

Drugo, čak i da se može dokazati da su ti poganski iskazi postojali prije Isusovog zemaljskog života (a to se ne može dokazati), te sličnosti ne bi nužno značile da su one posuđene ili prepisane.

Jedini način na koji bi se to moglo dokazati jest da se daju primjeri točno određenih povezanosti koje pokazuju da su pisci Novog zavjeta koristili određene poganske religiozne izvore u svojim narativima o Isusovom životu, nešto što se ne može pokazati na osnovi postojećih dokaza. 

Isus Novog zavjeta je doista živio, umro i uskrsnuo

Sve te povijesne činjenice snažno idu u prilog činjenici da je Isus iz Novog zavjeta živio, postao popularan tijekom vremena Heroda, usmrćen na rimskom križu pod vladavinom Pilata i da su Njegovi sljedbenici naučavali da je Isus ponovno živ, ubrzo dovodeći do širenja kršćanstva diljem Rimskog Carstva. 

Kada je riječ o pronalaženju Isusova trupla, ako je poruka Pisma istinita, onda ono nikada neće biti pronađeno da dobijemo 100% DNK potvrdu jer je Isus živ, a ne mrtav. To nije mit, nego čudo, i to ono koje dokazuje da je Isus bio Mesija, uskrsli Sin Božji. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: