Kad se životni valovi dižu oko tebe, uhvati se za Isusa i nećeš potonuti

Nemoguće je izbjeći životne oluje. Kad-tad će nas neka nevolja zadesiti. Ali postoji rješenje: uhvati se za Isusa i nećeš potonuti. 

Život je poput broda na otvorenom moru. Ponekad je more mirno, nebo plavo i sunce sja, ali često su prisutni veliki valovi i tamni oblaci. Ponekad želite da se jednostavno možete vezati u luci, u nekoj sigurnoj i zaštićenoj uvali. Ali vaš brod nije napravljen samo za mirnu uvalu; on plovi i kroz oluje!

Bog ga je izgradio da izdrži oluje i valove. I što se više suočavate s olujama, trebate Mu vjerovati i dopuštati da bude Kapetan.

Isus u oluji

Petar i ostali učenici cijelu su se noć naprezali protiv valova i vjetra, a onda im se Isus ukazao hodajući po vodi. Želeći Isusu dokazati svoju hrabrost, Petar je rekao: “Gospodine, ako si Ti, zapovjedi mi da dođem k Tebi na vodi” (Matej 14, 28). Dok je gledao Isusa to ga je hrabrilo. Neko je vrijeme išlo dobro, a onda je počeo tonuti. A zašto je tonuo? Jer je sklonio pogled s Isusa i stavio ih na druge stvari. Biblija nam kaže: “Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: ‘Gospodine, spasi me!'” (Matej 14, 30).

Isus u oluji

Tamo gdje vlada strah, nema vjere. Ali tamo gdje vlada vjera, strahu nema mjesta. Vjera i strah se ne miješaju. Što više vjerujete, strah će izlaziti na stražnja vrata.

Uhvati se za Isusa i nećeš potonuti

Kad život postane bolan, shvatimo da smo samo ljudi i da trebamo Spasitelja. Kad smo ponizni i očajni za Njim – On odgovara.

Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. (Hebrejima 12, 2)

U životu će biti valova koji će izgledati veliki, zastrašujući. Ali ako budemo vjerovali Isusu, On će pružiti ruku i držati nas da ne potonemo. Držat će nas usred uzburkanih voda dok koračamo u vjeri za Njegovu slavu.

“Dijete moje, ja sam Gospod koji se ne mijenja. Okolnosti i ljudi u  tvom životu se mijenjaju, stvarajući tjeskobe i boli. Kad tjeskoba prijeti da te preplavi, dođi k Meni. Kad se životni valovi dižu oko tebe, uhvati se za Mene kao za Onoga koji se nikad ne mijenja. Ja sam isti jučer, danas i zauvijek. Stalno me slavi i hvali, osobito u burnim vremenima. Kad to činiš, ojačat će tvoje pouzdanje u Mene kao tvoju stijenu. Ja sam tvoje utočište i snaga, stalna pomoć. Prolazim s tobom kroz sve. Ne boj se! Ništa ne može poremetiti moje planove za tebe – planove mira, a ne nesreće.”

Za vrijeme životnih oluja, vjetar može puhati tako žestoko, a valovi se uzdizati tako visoko da se osjećate kao da ćete potonuti, ali On vam poručuje: “Ne bojte se … Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!” Bez obzira na sve, uvijek ćete imati Njegovu bezuvjetnu ljubav i pomoć. Vidjet će vas kroz bilo što. Bit će vaše svjetlo na tamnim mjestima, kompas kada se izgubite, sidro za držanje u oluji i topli pokrivač koji će vas utješiti kad ste sami.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!