Kako Bog čini sve novo?

Što će Bog napraviti novo i kako On to čini? Sve će se promijeniti. Vidimo da je svijet u stanju prirodnog, političkog, društvenog i individualnog kaosa.

Bog se bavi obnovom i uskrsnućem. Njegovo će Kraljevstvo jednog dana doći: Sotona će biti srušen, ali obnova se također sada događa u manjem obujmu. 

I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.“ (Otkrivenje 21, 5) 

Ako je dakle tko u Kristu, to je on novo stvorenje, to je staro prošlo, gle, sve je novo postalo.“ (2. Korinćanima 5, 17) 

Ne mislite samo na ono, što se je prije dogodilo! Ne pazite samo na ono, što je prošlo!“ (Izaija 43, 18) 

Kako to izgleda sada? 

Što će Bog napraviti novo? Sve će se promijeniti. Svijet je u stanju prirodnog, političkog, društvenog i individualnog kaosa. Poplave, tsunami i potresi uzrokuju masovno uništavanje i smrt.

Svjetske sile tlače vlastiti narod i prijete ratom ili su trenutno uključene u ratove, vojne i ekonomske, s drugim državama. Društvo je podijeljeno na rasnoj, vjerskoj, ekonomskoj i spolnoj osnovi što dovodi do siromaštva i boli za mnoge, dok maleni broj ljudi stječe veliko bogatstvo. Na osobnoj razini, grijeh ranjava pojedince i navodi njih na ranjavanje drugih. Grijeh razdvaja ljude od Boga. Grijeh je oskvrnuo sve što je Bog stvorio, uključujući i nas.

U početku je Bog pogledao djelo Svojih ruku i nazvao Ga “dobrim”,  ali u ovom trenutku, kao što je Pavao rekao, cjelokupno stvorenje “stenje zajedno u bolovima rađanja.” (Rimljanima 8, 22).

Kako će izgledati to novo?

Neće više biti patnje, neće biti grijeha i neće biti odvojenosti od Gospodina za sve koji su u Njega položili povjerenje za spasenje. Cijela će zemlja biti izliječena; obnovljena.

John Piper opisao je četiri vrste obnove koja će se dogoditi: Tjelesna obnova, obnova morala, novo stvaranje i novi odnos s Gospodinom.  

1. Tjelesna obnova. John Piper kaže da Otkrivenje 21, 4 ukazuje na stvarno tijelo, što znači tjelesni oporavak. “Tijelo koje sada znamo bit će promijenjeno. Jer umire. Jer boli i plače. Ako je smrt nestala, ako su nestali bol i suze, onda je tijelo kakvo ovdje poznajemo nestalo. Drugim riječima, i dalje ćemo imati tijelo, ali ono više neće osjećati emocionalne i tjelesne bolove pokvarenosti. 

2. Moralna obnova. Piper se također poziva na “duhovno” novo. Trenutno se borimo sami sa sobom jer griješimo kada ne želimo griješiti. “Ovaj je rat naj frustrirajuća stvar u životu u ovom dobu, barem je za djecu Božju.” Naše tijelo ometa naš duhovni život. „Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.“ (Rimljanima 8, 26). Međutim, kad se Krist vrati kako bi nas pozvao u naš novi dom, „postat ćemo duhovno i moralno nova stvorenja; ne samo djelomično kao sada, već u potpunosti.“ Naša zbunjenost i nemoral nestat će, kako u mislima tako i u djelima. 

3. Stvorenje će biti obnovljeno. Apostol Ivan vidio je „novo nebo i novu zemlju“ u Otkrivenju 24, 1. Prva će zemlja biti uništena; nastat će druga, savršena zemlja. “Bog obećava da će slava njegova naroda zahtijevati slavno stvorenje za život.”

Piper citira Pavla koji kaže: „Jer je stvorenje podvrgnuto prolaznosti, ne od svoje volje, nego zbog onoga, koji ga podvrgnu nadi, da će se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Božje.“ (Rimljanima 8, 20-21). U Rimljanima 11, 36 Pavao kaže: „Sve je od Njega i po Njemu za Njega“ i apostol također kaže da je sve stvoreno za Boga (Kološanima 1,16). Gospodin je zadovoljan onim što je stvorio; ima svaku namjeru uskrsnuti stvorenje do savršenstva. 

4. Obnovit će se odnos s Bogom. “Bog će naš odnos s njim učiniti novim i slavnim.” Na to misli apostol Ivan kada kaže da će „prebivati s njima i oni će biti njegov narod, a sam Bog bit će s njima.“ (Otkrivenje 21, 3). Kažemo da je Bog trenutno s nama jer imamo Duha Svetoga, ali kršćani će iskusiti Božju prisutnost na način koji nikada prije nisu poznavali. „Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholog izdaleka poznaje.“ (Psalam 138, 6). Bog je istodobno blizu, ali daleko. Ova tajna više neće zbunjivati Gospodinov narod. Što se tiče onih koji su odbacili Isusa, Bog će ih potpuno odbaciti. 

Kako će Bog stvoriti sve novo? 

U jednom je smislu djelo obnove i uskrsnuća već završeno. “Ako je netko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je preminulo; evo, novo je nastalo.“ (2. Korinćanima 5,17).

Danas, čak i dok smo još uvijek grešnici, vjernici su umrli s Kristom i uskrsnuli s Kristom. Ta je pobjeda već blagoslovljena sigurnost kao što pjeva stara himna. U Izaiji to objašnjava ovako: „Ne sjećajte se prijašnjih stvari.“ 

Upućeni smo da prestanemo dopuštati da nam se u mislima ponavljaju pogreške iz prošlosti, grijesi koje smo počinili i grijesi počinjeni nad nama. Oni mogu vladati nama i odvući nas natrag u naše nekadašnje, ne spašeno ”ja.” Umjesto toga, „tražite ono što je gore, tamo gdje je Krist.“ (Kološanima 3, 1) Poučeni smo da trebamo uložiti vrijeme na razmišljanje o „svemu istinitom“, „časnom“, „pravednom“ i „čistom.“ (Filipljanima 4, 8). Drugim riječima, Riječ nas savjetuje da u ovom sadašnjem vremenu živimo u stanju duhovne novine, očekujući potpunu tjelesnu preobrazbu u budućnosti.

Odvojeni smo za uskrsnuće, ali potpuna obnova još se nije dogodila. „Napredujemo prema cilju za nagradu uzvišenog Božjeg poziva u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 3,14).

Taj će uzlazni poziv doći kad se Krist vrati. „Prije nego što uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji, Isus će doći po svoju Crkvu,“ a zatim će „mrtvi u Kristu uskrsnuti, a živi kršćani ići će u susret Gospodinu i zauvijek biti s Njim.“

Kad Bog bude obnovio ostatak stvaranja, neće početi ispočetka. „Zemlja koju je Bog stvorio […] je puna ljepote, boja i kreativnosti. Bog je to proglasio ‘vrlo dobrim.’ (Postanak 1, 31). Bog se nije suzdržao kad je stvorio ovaj svijet čuvajući najbolje za nebo.

Dakle, kad se Isus vrati, „On će ostati.“ “Novi će se Jeruzalem spustiti na zemlju” kako bi vratio “ljepotu Božjeg stvaranja” u njegovu bivšu cjelovitost i slavu. Staro će opet biti novo.

Ali prvo, kad se Krist vrati „Antikrist će biti bačen u Ognjeno jezero i Sotona će biti vezan tisuću godina. Sudit će se narodima i njihovim predstavnicima. Izrael će biti vraćen u svoju zemlju, nikad više neće biti uklonjen.“ Isus će ukloniti grijeh, ali najprije će se dogoditi „otpadništvo i pobuna.“ “Bog će slomiti ovaj ustanak u posljednjoj bitci vjekova” i “svi koji su odbacili Božju riječ uskrsnut će” prije nego što budu bačeni u Ognjeno jezero sa Sotonom. Konačno „nastat će novo nebo i nova zemlja, gdje će vladati pravednost.“

Bog je pružio model za ovu formulu kad god je Izraelu naložio neka uništi sve njihove neprijatelje, do posljednje osobe.

Bog će boraviti s nama, a budući da „zlo ne može prebivati“ s Bogom (Psalam 5, 4), neće dopustiti da bilo što pokvareno ukalja njegovu savršenu zemlju ili njegov savršeni narod. Novo nebo i nova zemlja predstavljaju cjelovitost i jedinstvo; Otac i njegova djeca okupljaju se; nebo i zemlja više se neće razdvajati.

Što će se dogoditi sa starim?

“Staro” je sve u nama što umire, što je već mrtvo ili je nepotpuno; svaki grašak ispod madraca; svaki kamen u cipeli; svako zvonjenje u uhu.

To je mrlja starog čovjeka, kojega smo skinuli sa sebe kad smo se „obukli u novo ja, stvoreno po Božjoj prilici u istinskoj pravednosti i svetosti.“ (Efežanima 4, 24).

Naše će grešno tijelo umrijeti, otkrivajući naše istinsko ja kako je to Bog zamislio, prije nego što smo podlegli pokvarenosti. Hodit ćemo tjelesno s Gospodinom u savršenom miru.

Autorica: Candice Lucey; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: