Kazne i posljedice za neposluh Bogu

Postoje kazne i posljedice za neposluh Bogu. Bog ne želi nikoga osuditi, ali hoće jer je Njegova Riječ istinita. 

Ponekad mislim da ljudi vjeruju da Bog samo čeka da napadne i počne suditi. Zapravo je upravo suprotno. 

Biblija uči da Bog ne uživa u smrti bezbožnika (vidi Ezekiel 33,11). Bog ne želi donijeti osudu, ali hoće jer je Njegova Riječ istinita. On nam kaže da postoje kazne i posljedice za neposluh. 

Na primjer, Gospodin je dao faraonu priliku nakon prilike da surađuje kada Mu je govorio kroz Svog slugu, Mojsija, i zapovjedio mu da oslobodi Izraelce iz ropstva u Egiptu. Umjesto toga, faraon se opirao te mu je srce postajalo kruto. 

Kao rezultat toga, Egipat je pogodio val deset zala. Faraon je napokon bio pokošen njima, ali je tada pokušao krivo navesti i zavarati Mojsija s nekoliko kompromisa. Na svu sreću, Mojsije nije popustio. 

VIDI OVO: Kažnjava li Bog one koji su Mu neposlušni?

To je ostavilo jednu posljednju osudu koja će biti smrt svih prvorođenaca u Egiptu. Neki to možda vide kao okrutno, oštro i ekstremno djelo od strane Gospodina. No, dopustite mi da kažem da je, kada se sve uzme u obzir, faraon sam istkao svoju sudbinu. 

Kako? 

Mojsije je upozorio faraona da će on osjetiti tretman kakav je ukazivao Židovima. Gospodin je bio vrlo jasan u vezi toga kada je rekao Mojsiju: „Tada reci faraonu: ‘Ovako kaže Jahve: Izrael je moj prvorođenac. Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca.’«“ (Izlazak 4,22-23). 

Gospodin je na neke načine bio jako nježan s faraonom. Poslao je zla, svako jače od prethodnog, da zadobije faraonovu pozornost. No njegovo je srce postajalo sve tvrđe. U konačnici, faraon nije imao koga drugoga kriviti doli sebe. 

Nikada se ne poigravajte s Bogom jer ćete uvijek izgubiti.  

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org

NAJNOVIJE!