Kako su ljudi iz Staroga zavjeta mogli biti spašeni prije dolaska Isusa Krista?

Kako su ljudi iz Staroga zavjeta mogu biti spašeni ako su umrli prije dolaska Isusa Krista na svijet? Što su mogli znati o putu spasenja?

Da. Isusova smrt na križu zaradila je vječno spasenje za sve vjernike, bilo da su živjeli prije ili poslije Njega.

Vjernici se u Starom zavjetu nisu spašavali poslušnošću Božjem zakonu. Biblija jasno uči da „se po djelima Zakona pred njim neće opravdati nijedno tijelo“ (Rimljanima 3,20). Nismo dovoljno dobri da bismo zaslužili nebo. To vrijedi za nas danas, i vrijedilo je za vjernike u Starom zavjetu.

Niti su starozavjetne vjernike spašavale životinjske žrtve. „Jer nemoguće je da krv bikova i jaraca oduzme grijehe“ (Hebrejima 10,4). Umjesto toga, starozavjetne žrtve su ukazivale prema jednoj žrtvi koju će Isus podnijeti na križu kako bi zadobio vječno spasenje.

Poput novozavjetnih vjernika, starozavjetni vjernici su bili opravdani milošću po vjeri. O Abrahamu čitamo: „I povjerova Abram Gospodu, i on mu to uračuna u pravednost“ (Postanak 15,6). Nije bio spašen po djelima, nego po vjeri.

VIDI OVO: Je li spasenje samo po vjeri ili po vjeri i djelima?

Sadržaj vjere starozavjetnih vjernika ima nekoliko aspekata. To je uvijek vjera u Boga koji je stvorio nebo i zemlju. To je uvijek volja da žive u skladu s Božjim zapovijedima. To je uvijek pouzdanje u Božja obećanja.

Najvažnije Božje obećanje jest obećanje o Mesiji. Mnoga proročanstva u Starom zavjetu ukazuju na Mesiju, i teško je znati koliko i kako točno su ovo razumjeli starozavjetni vjernici. Ipak, zasigurno je postojalo radosno iščekivanje Božjeg spasenja po Mesiji, pa čak i proročko razumijevanje toga. Isus je rekao Židovima: „Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj dan. I vidje, i obradova se“ (Ivan 8,56).

Stoga, vječno spasenje koje je Isus donio nije samo za novozavjetne vjernike. Njegova smrt se opisuje kao smrt „za otkupljenje od prijestupaka iz prvoga Saveza“ (Hebrejima 9,15).

VIDI OVO: Ako želite biti spašeni, usmjerite svoj pogled na Isusa

Kako je moguće da su ljudima grijesi bili oprošteni na temelju Isusove žrtve, kada su umrli prije nego je žrtva učinjena? To je zato što Bog zna sve. Postoji vječni aspekt spasenja. Otkrivenje 13,8 govori o ljudima koji su se klanjali Zvijeri kao onima „kojih imena nisu zapisana u Knjizi života Jaganjca zaklana od postanka svijeta“.

Bog je u Svojoj knjizi zapisao sva imena ljudi koji će se spasiti i prije nego što je svijet stvoren. On je odredio da Isusova žrtva bude način na koji će se spasiti. I primijenio je koristi te žrtve na sve vjernike, bilo da su živjeli prije ili poslije Isusovog vremena.

Naravno, najvažnije pitanje nije ‘Jesu li se starozavjetni vjernici spašavali po vjeri u Isusa?’, već: Jesi li ti spašen po vjeri u Isusa? Pouzdaj se u Njega i baštinit ćeš vječni život i bit ćeš s Njim zauvijek, zajedno sa svim vjernicima iz Staroga i Novoga zavjeta.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!