Moderni primjeri kako se lažna učenja uvlače u crkve

Mnogi kršćani to niti ne primjećuju, no lažna se učenja uvlače u crkve, od kojih neka sprječavaju širenje evanđelja.

U nastavku slijedi nekoliko primjera koji pokazuju kako se lažna učenja i lažni učitelji uvlače u zajednice širom svijeta. 

Zlokobni učitelji

Mnogi kršćani to ne primjećuju, no u moderna se vremena lažna učenja uvlače u crkve češće nego ikada ranije. Neka od takvih učenja onemogućavaju širenje evanđelja. Najgore jest to što većina kršćana to ne primjećuje. Zamislimo kuhanje žabe. Žaba niti ne opaža da je u vodi, jer se temperatura vode polagano diže. Sve dok ne bude kasno. 

Neka lažna učenja ne govore o onome što je Isus govorio da svrha Radosne vijesti jest: pokajanje i vjera. (Marko 1, 15) Postoji li zaista vjera bez pokajanja? Prisjetimo se da i Sotona ima svoje službenike koji su lukavi, što znači da je prvi znak njihova pokazivanja mala greška u učenju. Možda će ta greška doprijeti iz načina na koji tumače Pismo, no u konačnici lažna učenja uvijek dodaju nešto milosrđu, koje je u stvari besplatan Božji. (Efežanima 2, 8-9)

Lažni učitelji gotovo uvijek koriste probne tekstove, no ti probni tekstovi su gotovo uvijek izvađeni iz konteksta. Čineći to, oni stvaraju lažan izgovor kako bi propagirali stvari koje su lažne. Evo nekih od najčešćih lažnih učenja koje danas možemo čuti kako se izgovaraju u zajednicama.

”Lako vjerovanje” 

”Lako vjerovanje” najčešće uključuje činjenice da je netko jednom molio određenu molitvu, krstio se, odnosno ”donio odluku”, no u životu te osobe nakon toga ne postoji nikakav vidljivi znak promjene. (1. Korinćanima 5, 17; Galaćanima 5, 24) Umjesto da su nova stvorenja u Kristu, oni žive kao stara stvorenja; pala stvorenja u kojima nema plodova Duha Svetoga (Galaćanima 5, 22-23), samo plodova tijela. (Galaćanima 5, 19-21) Većina kršćana je svjesna toga da uopće nije lagano živjeti kršćanski život. 

Legalizam 

Danas velik broj ljudi vjeruje da ne postoji autentično spasenje bez krštenja ili bez toga da se osoba uroni u vodu unatraške. No što je s razbojnikom na križu, koji nije imao priliku biti kršten? Postoji preveliki broj crkava koje za sebe vjeruju da su one te, da su one autentične, a da su sve ostale lažne. A ako niste bili kršteni u njihovoj crkvi, e pa to onda znači da ste zauvijek izgubljeni u paklu. No ovo nas potiče na pitanje: ne stvara li to legalizam u pogledu spasenja? Slično kao ovo: krštenje + Isus = spasenje. Druge crkve naglašavaju važnost davanja desetka, treće održavanje Šabata ili subote, ograničenja u vezi prehrane. 

Ja nisam grješnik

Nisam siguran kao je ovo započelo, no sada ljudi, čak i oni spašeni, proglašavaju kako više nisu grješnici. No nije li apostol Pavao, čak i nakon obraćenja, rekao da je on veliki grješnik? (1. Timoteju 1, 15) Biblija nas jasno uči: „Svi su sagriješili i svi su lišeni Božje slave.“ (Rimljanima 3, 23) Nismo malo lišeni. Ovdje se ne radi o malim stvarima. Mi smo neograničeno lišeni Božje slave; to je bezdan koji je toliko velik da ga čovječanstvo ne može premostiti. Stoga osoba koja za sebe osjeća kako više nije grješnik i koja se ne naziva grješnikom, naziva Boga lažljivcem. (1. Ivanova 1, 8; 10) Nitko nije dobar i svi su sagriješili. (Rimljanima 3, 10-12; Psalam 51, 5; Ponovljeni zakon 7, 20)

Ono što bih osobno upitao osobu koja za sebe tvrdi kako više nije grješnik jest ovo: „Jesi li u potpunosti prestao griješiti?“ Ako jest: „Zašto onda nisi u raju? Koliko puta sada sagriješiš? Jednom dnevno? Jednom tjedno? Ako pljačkaš banke opljačka banku jednom tjedno, hoće li on i dalje biti pljačkaš banaka?“ 

Spasenje kroz sakramente

Ovdje se misli na krštenje, Gospodnju večeru, ispovijed, pranje nogu i druge stvari koje dodaju. Neka od tih vjerovanja uključuju krštenje, govor u jezicima, ”Drugi blagoslov”, itd. 

Univerzalizam 

Isus je umro za sve nas. No pogrješno je vjerovati da će ljudi biti spašeni čak usprkos sudu koji bude bio izvršen nad njima. (Hebrejima 9, 27; Otkrivenje 20, 12-15) Hoće li Bog zaista spasiti nekoga nasuprot volji tih ljudi? Znači li to da će i Sotona biti spašen? Biblija ne kaže tako. (Otkrivenje 20, 10-15)

Isus je rekao da su mnogi pozvani, no da će samo neki biti odabrani kako bi ostali s Njime. Iako će Mu u onaj dan mnogi govoriti ”Gospodine, Gospodine”, tim mnogima vrata će biti zatvorena zauvijek. (Matej 7, 21-23) Nakon što se vrata zatvore ona se više ne mogu otvoriti. (Matej 25, 11; Luka 13, 25) 

Predanje srca Isusu

Ne vjerujem da Bog doista želi moje srce. Biblija jasno govori o ljudskom srcu: „Ljudsko je srce prijevarnije od svih ostalih stvari; neograničeno je opako, tko ga može spoznati?“ (Jeremija 17, 9) To retoričko pitanje u stvari govori kako nitko ne može spoznati dubine opakosti koja prebiva u neobraćenom srcu čovjeka. Potreban nam je Bog kako bismo dobili novo srce, za koje je Bog obećao da će nam dati. (Ezekiel 11, 19; 36, 26; Jeremija 31, 33; Hebrejima 8, 10) Stoga ovdje  se ne radi o tome da Isusa trebamo pustiti u naša srca; radi se o tome da Bog stvara nova srca za nas. Srca od mesa, umjesto srca od kamena. 

Isus nije Bog

Oni koji vjeruju da Isus nije Bog, da nikada nije ni bio Bog su mormoni, Jehovini svjedoci, muslimani i u stvari sve svjetske religije. Svi oni su ono što apostol Ivan naziva ”antikristi” (1. Ivanova 2). Svatko tko poriče postojanje, bezgrješnost ili uskrsnuće Isusa Krista pokazuje da ne poznaje Boga, odnosno Krista. Ključno je poznavati ih obojicu! Kako to?

Isus nas uči: „A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.“ (Ivan 17, 3) Oni ljudi koji ne spoznaju Isusa, nemaju Spasitelja! Sve što im je preostalo jest bog njihove mašte, odnosno bog koji ne postoji nigdje osim u njihovim umovima, bez obzira na to kako ga zovu. 

Evanđelje prosperiteta 

Kada je Abraham proglasio da se Bog brine, siguran sam da ovdje nije govorio o krdu deva! Ne! Ovdje se radi o tome da je Bog dao Janje, što je i učinio: u Abrahamov dan i u naše dane kroz Kalvariju, Bog je dao za svoj narod Janje Božje. Bez obzira na to kako Biblija koristi ovaj naziv za Boga, neki ljudi se mole Bogu kako bi im dao materijalne stvari.

U njihovim umovima Bog je Bog koji čini protuusluge, odnosno ”Ti učini ovo za mene i ja ću učiniti ovo za Tebe.” Kada ti ljudi traže ”sjeme vjere”, ono što oni zapravo traže od vas jest vaš novac. Ti su ljudi proroci za zaradu, kod njih je sve zasnovano na zaradi i gubicima. Što je sramotno! 

Žito i kukolj 

Svako od ovih lažnih učenja ima jednu zajedničku stvar: dodaju neke stvari koje čovjek dodatno mora postići, osim Kristovog križa. Iako je Isus rekao ”dovršeno je”, što znači da je Isus na križu ispunio sve što je bilo potrebno kako bismo bili spašeni, ti ljudi žele dodati neka ljudska djela, kako bi u svojim očima izgledali važno. Time što tako čine kao da su Isusovom djelu na križu rekli: „Da Isuse, svršeno je, no postoji još jedna stvar koju moram učiniti.“

Time stvaraju crkve samopravednih, a znamo što su pravedni crkveni vođe učinili Isusu u onaj dan, no Isus je uvijek govorio istinu. Takvi nebiblijski načini stvaraju lažne obraćenike koji ili imaju lažno pouzdanje u spasenje ili kod nekih stvaraju sumnje, jer nikada nisu sigurni jesu li učinili dovoljno kako bi bili spašeni. Stoga, žito i kukolj rastu jedno do drugoga. Trenutno ih je teško razlikovati, no prava razlika postaje vidljiva kada počinju davati plodove. 

Krađa slave od Boga 

Ono što iznad svega, svako od ovih lažnih, sotoninih učenja čini jest krađa slave od Boga. Kako? Time što u postupak spasenja uključuju potrebitost ljudskog djelovanja, no evanđelje jasno govori da ljudska djela nemaju ništa sa spasenjem. Oni mogu reći ”krstio sam se”, umjesto da kažu ”Bog je spasio grješnika kakav sam i sam i doveo me do pokajanja, slava Bogu”. Jednu stvar treba istaknuti: mrtvi ljudi ne mogu odabrati Krista. (Ivan 6, 44; Efežanima 2, 1-5) Spasenje je u potpunosti Božje djelo, što znači da je Bog Taj koji bi u potpunosti trebao dobiti slavu za taj čin. Svatko od nas mora priznati da je spašen samo zahvaljujući Božjem djelu i milosti. Spasenje nastaje samo zahvaljujući Bogu, nema veze ni sa čime što mi činimo. Vidite li kako na ovakve načine Sotona može ukrasti slavu koja pripada Bogu? 

Zaključak 

Koja je jasna i prisutna opasnost od ovih lažnih učenja? Lažna učenja će stvoriti lažne obraćenike, stvorit će mnoge one koji su još od ovoga tijela, koji nisu nanovo rođeni. (Ivan 3) Stvorit će one koji vjeruju da su spašeni, no u stvarnosti nisu. No ova će učenja također stvoriti i one koji su spašeni, ali koji će u svojim umovima imati sumnje u vezi toga jesu li zaista spašeni ili ne.

Opasnije je vjerovati da ste spašeni ako uopće niste. Oni koji vjeruju da su spašeni a zapravo nisu, kao i oni koji jesu spašeni, ali u to sumnjaju, zapravo su gubitci koji su nastali zbog lažnih učenja, odnosno učenja koje uopće nije učenje. Neka oni koji promiču lažno učenje budu prokleti, kao što je rekao apostol Pavao. (Galaćanima 1, 8-9) 

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!