Molitva koju Bog uvijek želi čuti

Molitva koju Bog uvijek želi čuti i odgovoriti na nju nalazi se u nastavku ovoga članka.

Ima nekih koji bi se rugali ovoj molitvi. Skloni smo biti ponosni ljudi, a ponosni ljudi ne vole priznati da su u krivu, a još manje moliti nešto od Boga.

Ali, evo što mi, Kristovi sljedbenici, trebamo shvatiti: ako želimo imati blizak odnos s Bogom i želimo da On čuje naše molitve, svaki dan Mu moramo dolaziti raskajana srca. I najmanji grijeh nas udaljava od Boga i zato ga trebamo Njemu priznati.

“Žrtva Bogu duh je raskajan; srce raskajano i ponizno Bože nećeš prezreti.” (Psalam 50, 19)

Molitva koju Bog želi čuti

Podijelite s Bogom da niste u stanju razlučiti pogreške vlastitog srca. Molite da vas očisti od mana koje ne vidite, kao i od grijeha koje ste namjerno počinili.

Na kraju Mu zahvalite na Njegovom obećanju da je vjeran i pravedan da vam oprosti grijehe i očisti vas od svake nepravde. (1. Ivanova 1, 9)

Nebeski Oče, dolazim Tebi i želim se ispričati za svoje grijehe. Odabravši činiti zlo i propustivši činiti dobro, sagriješio sam protiv Tebe, koga bih trebao voljeti iznad svega, i mojih bližnjih. 

Oče, koji si pun ljubavi i pravedan, pokaži samilost nada mnom i obaspi me svojom milošću. Želim, uz Tvoju pomoć, izbjegavati sve što me navodi na grijeh i više ne griješiti. Zahvalan sam da je Tvoj Sin i moj Spasitelj Isus Krist trpio i umro za mene. Zbog Njegovih zasluga, Oče moj, smiluj se.

Poput kralja Davida kažem: “Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, o Gospodine” (Psalam 25, 6-7). 

PROČITAJTE: Molitva pokajanja

Oče milosrđa, poput izgubljenog sina vraćam Ti se i kažem: “Sagriješio sam protiv tebe i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom.” Poput carinika kažem: “Bože, milostiv budi meni grešniku.” Isuse Kriste, Spasitelju moj, poput razbojnika na križu želim Ti reći: “Gospodine, sjeti me se u kraljevstvu svome.”

Zahvalan sam što si mi dao novu svijest o mom grijehu, ne da bih se valjao ili grdio sam sebe, nego da bih došao Tebi radi očišćenja. Očisti moje srce i od svega što ne vidim i pomozi da hodim kao dijete svjetla. Neka me Tvoj Duh ispunjava i uvijek ukazuje na stvari koje Tebi nisu ugodne i kojih se moram riješiti. 

Vjerujući Tvome obećanju, primam Tvoj oprost, priznajući da Ti udaljavaš moj grijeh onoliko koliko je istok udaljen od zapada. Hvala što me i dalje ljubiš i želiš da vječnost provedem u nebeskoj domovini. Amen!

Molitve za razne prigode možete pronaći OVDJE.

NAJNOVIJE!