Najveća Sotonina laž o Bogu

Najveća Sotonina laž o Bogu je da nas Bog ne voli i da nema nikakva obećanja za naš život osim patnje i smrti.

Boga svakodnevno kleveću. Za to se brine Sotona, koji je otac laži. Sotonina laž o Bogu je sveprožimajuća. Jedna od njegovih omiljenih laži koju širi o Bogu je da nas ne voli, da ne želi ništa više nego da patimo i umremo.

Najveća Sotonina laž o Bogu

Sotonin je veliki plan iskriviti naše mišljenje o Božjoj dobroti. On pokušava baciti sjenu na Božju dobrotu i predstaviti ga kao Boga koji se raduje našem uništenju, a ne našem spasenju.

Nažalost, lako nas obmanjuje ova pogubna laž. Podložni smo tome kada postanemo svjesni vlastite grešnosti ili se utopimo u moru vlastite krivnje. Osjećamo da nam Bog neće oprostiti zbog onoga što jesmo ili zbog onoga što smo učinili ili zato što smo nebrojeno puta počinili isti grijeh.

Također smo skloni povjerovati u Sotoninu laž kada uberemo ono što smo posijali. Možemo biti pritvoreni, razvedeni, bolesni ili nezaposleni samo zbog onoga što smo učinili. Nekako nam se čini da je Sotonina laž tako istinita u ovom palom svijetu. Zato je za svakoga iznimno važno znati i vjerovati što je Bog rekao o sebi i svojim obećanjima o spasenju.

Bog je pun ljubavi i oprosta

Biblija kaže da je Bog ljubav i da će oprostiti svima koji ga zazivaju.

Jahve prođe ispred njega te se javi: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh …” (Izlazak 34, 6-7)

“Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.” (Joel 2, 13)

Jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje; on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. (Psalam 130, 7-8)

Bog ispunjava svoje obećanje da će otkupiti sve grijehe preko svog Sina, našega Gospodina Isusa. Poslao je svog Sina ne da bi osudio svijet, već da bi se svijet mogao spasiti po njemu (Ivan 3, 17). U Isusu postoji otkupljenje, oproštenje grijeha (Kološanima 1, 14). Još jedno divno obećanje je zapisano u Božjoj Riječi:

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

Vjerujete li Bogu ili Sotoni?

Ovo je pitanje posebno važno kada osjećamo kao da nas Bog ne voli i kada se čini da činjenice proturječe Božjim obećanjima. Moramo vjerovati Bogu, bez obzira što nam osjećaji ili činjenice govore.

Jedna od izvanrednih značajki Abrahamove vjere bila je ta što je vjerovao Bogu unatoč prisutnosti suprotnih dokaza. Bog je Abrahamu obećao brojne potomke – koliko je zvijezda na nebu. Ipak, Abraham nije mogao imati djece jer je njegova supruga Sara bila stara i neplodna. Činilo se da sve u njegovom životu govori da se Božje obećanje neće ostvariti. Ipak, vjerovao je Bogu. Nevjera ga nije pokolebala u vezi s Božjim obećanjem, jer je bio potpuno uvjeren da je Bog u stanju učiniti ono što je obećao.

Mi smo, kako Jean Calvin kaže, u istom stanju kao i Abraham. Iako nam je oprošteno u Kristu, tek trebamo iskusiti puninu našega otkupljenja. Još uvijek moramo čekati “posinstvo, otkupljenje svoga tijela” (Rimljanima 8, 23) i “pravednost, nadu svoju” (Galaćanima 5, 5). Dok čekamo Boga, naši osjećaji i činjenice mogu nam sugerirati da je Sotonina laž ispravna u vezi s Bogom. Moramo se oduprijeti Sotoni, ne stavljajući vjeru u svoje osjećaje ili u sposobnost razumijevanja svoje situacije, već stavljajući vjeru u Boga i u njegova obećanja.

“U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.” (Psalam 130, 5)

Moramo vjerovati Bogu koji nas je toliko volio da je dao svoga jedinorođenog Sina, da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni (Ivan 3, 16).

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!