5 osoba koje su pokušale spriječiti Isusovo uskrsnuće, a u tome nisu uspjele

Jeste li ikada razmišljali o tome koliko je osoba pokušalo spriječiti Isusovo rođenje, smrt i uskrsnuće, iz dobrih i zlih motiva?

Neki su željeli ubiti Isusa, misleći da je ono što govori bogohuljenje. Drugi su se brinuli samo za osobne interese, no bilo je i onih koji su željeli zaštiti Isusa; njih je Isusova smrt izbezumila.

Bog vlada nad svime, kontrolira sve. Bog je znao kojim putem Njegov Sin treba ići kako bi spasio čovječanstvo; jednom zauvijek. 

U nastavku slijedi pet osoba koji su pokušavali spriječiti Isusovo rođenje, smrt i uskrsnuće i koji u tome nisu uspjeli, zahvaljujući Božjem planu. 

Herod Veliki

Kralj Herod: paranoični manipulator

Kralj Herod, kao ni mnogi kojima je vladao, nisu željeli iskazati dobrodošlicu novome Kralju. Herod se bojao za svoje prijestolje, a njegov se narod bojao njegove odmazde. Nakon što je Herod saznao od mudraca za rođenje Mesije, naložio im je neka odu u posjet Mesiji i neka se vrate Herodu, kako bi Mu i on mogao iskazati ”štovanje.” 

No nakon upozorenja kojeg su dobili u snu, mudraci su se vratili u kraljevstvo drugim putem. Nakon toga je Herod, u svom bijesu i paranoji, odlučio uzeti stvari u svoje ruke i zbog proročanstva o Mesiji i odlučio je ubiti svakog hebrejskog dječačića. 

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca.“ (Matej 2, 16) 

No Bog je poslao anđela kako bi Josipa upozorio u snu. Nakon toga, Josip je uzeo Mariju, nakon čega su se sklonili u Egipat. Herod nije uspio spriječiti rođenje Mesije. Božji suvereni planovi za Njegovog Sina su se nastavili. 

može li Sotona proždirati istinske kršćane

Sotona: zli varalica

Sotona je pokušao zaustaviti Božji plan kušanjem Isusa s praznim obećanjima i s pokušajima podmićivanja, koje on sam nije mogao ostvariti. Isus, s obzirom na to da je bio u potpunosti čovjek i da je u potpunosti Bog, iskusio je iskušenja kao čovjek na isti način kako ih mi doživljavamo. No Isus nije podlegnuo niti je sagriješio. 

Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: “Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi! Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.“ (Matej 4, 8-11) 

Možete li zamisliti bijes kojeg je Sotona osjetio kada je Isus ostao nepokolebljiv u svome izboru; kada je odabrao nas čak i usprkos smrti? Iako nam Biblija ovo ne opisuje, izgleda vrlo vjerojatno da je Sotona prisustvovao Isusovom razapinjanju. Znamo da je ušao u Judu Iškariotskog dan ranije. 

U Luki 22, 3 piše: „A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice.“ 

Ako nije mogao zaustaviti ostvarenje Božjeg konačnog cilja, sigurno je da je želio uzrokovati što je moguće više boli i patnje Mesiji, dok je On bio na Zemlji. Sotona nije uspio. Ne samo da je izgubio bitku; izgubio je rat. Božji je plan uspio, neometen, baš kao što je bilo prorokovano. 

Zašto su farizeji mrzili Isusa

Sanhedrin, veliki svećenici: ljudi puni opakosti i nesigurnosti

Sanhedrin je bilo vrhovno vijeće Židova, koje je postojalo za vrijeme Kristovog života na Zemlji i ranije. U Matejevom evanđelju 26, 59 piše: „A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti.“

Oni zaista nisu voljeli Isusa. Željeli su Ga uhvatiti u zamku onoga za što su oni smatrali da je bogohuljenje. Oni su u svojim umovima već isplanirali kako bi Isusa željeli pogubiti. 

Kad je osvanuo dan, zaključiše svi glavari svećenički i starješine narodne da ubiju Isusa.“ (Matej 27, 1) 

Nisu se zaustavili na tome. 

Ali glavari svećenički i starješine nagovoriše narod, da traže Barabu, a Isusa da dadne pogubiti.“ (Matej 27, 20) 

Željeli su pogubiti Isusa i donekle su uspjeli u svojim planovima. No, stvar je u tome da oni nisu bili u kontroli; Bog je odredio i bio u potpunoj kontroli u vezi Isusova života, smrti i uskrsnuća. Sve što se dogodio bio je dio Božjeg suverenog plana. Oni nisu mogli spriječiti uskrsnuće, niti su mogli spriječiti širenje vijesti o uskrsnuću. Grobnica je bila prazna. Smrt Ga nije mogla zadržati. Zaista je uskrsnuo. 

Petar zanijekao Isusa Krista

Šimun Petar: hrabri branitelj

Petar je pokušavao spriječiti Isusovo uskrsnuće od strane rimskih vojnika. U toj je namjeri odsjekao uho jednom od stražara, prije nego što ga je Isus zaustavio. Ivan 18, 10-11 uči: 

A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. Onda reče Isus Petru: “Zadjeni mač svoj u korice! Čašu što mi je dade Otac, zar da je ne pijem?“

Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto odmah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?“ (Matej 26, 53-54)

Možete li zamisliti koliko je teško učenicima bilo za prihvatiti da Isus mora umrijeti, kako bi ispunio svoj mesijanski plan i da nije bilo ništa što bi oni mogli učiniti kako bi to spriječili? Nisu u potpunosti razumjeli zbog čega je Isus morao umrijeti i sumnjali su prije nego što su Ga ponovno vidjeli. Petar nije uspio u naumu da zaštiti Mesiju i spašavanju Isusa od križa. No kasnije je shvatio zbog čega Isusa nije trebalo spasiti. Veliko je milosrđe koje Bog izlijeva nad nas. 

Poncije Pilat

Poncije Pilat: neodlučni sudac 

 Čak je i Pilatova žena pokušala odgovoriti Pilata od razapinjanja Isusa: „Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: “Oslobodi ovog pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.“ (Matej 27, 19) 

Kaže im Pilat: “Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?” Oni će: “Neka se razapne. A on upita: “A što je zla učinio?” Vikahu još jače: “Neka se razapne! Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: “Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!“ (Matej 27, 22-24) 

Pilat nije u cijelosti razumio potrebu razapinjanja Isusa, ali je znao da je Isus bio nedužan. Umjesto da se zauzme za Isusa na osobnu štetu, podlegnuo je ucjeni visoko rangiranih židovskih svećenika i svjetine te je dopustio neka narod odabere što će se dogoditi s Isusom, kao što je Bog i planirao. 

Kao vjernici možemo biti zahvalni na tomu što Bog nije dopustio niti jednom čovjeku ili duhu da zaustavi Njegov plan, koji je uključivao slanje Njegovog Sina na križ, kako bi umro i uskrsnuo. Božji plan spasenja nije mogao biti spriječen. Zbog toga što je Bog platio jedinu cijenu koja je mogla biti plaćena, svi oni koji vjeruju imaju nadu u spasenje

Autorica: Liz Auld; Prijevod: Ivan H., Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!