Što znači da je plaća za grijeh smrt?

Bog je pravedan i kaznit će grešnike koji se za života nisu pokajali i prihvatili Krista kao svoga Spasitelja. Plaća za grijeh je smrt, ali što to uopće znači?

U Poslanici Rimljanima Pavao piše Isusovim sljedbenicima u Rimu za koje se brinuo, molio i s kojima je žarko želio biti. Zbog njihove vjere, čini se da u ovoj poslanici uranja u “dubinu” doktrina i odgovara na neka složenija pitanja.

Jer plaća za grijeh je smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6, 23)

Prije našeg dotičnog stiha, Pavao objašnjava da je naša vjera u smrt i uskrsnuće Isusa Krista ono što nas oslobađa od kazne za naše grijehe. U drugoj polovici stiha 23. piše da je Božji dar vječni život u Kristu Isusu.

Zašto je plaća za grijeh smrt?

Osoba koja ne polaže svoju vjeru u Isusa Krista dobit će plaću za grijeh. Plaća se odnosi na plaćanje. Kada osoba radi, prima plaću za rad. Vaš poslodavac pristaje vam platiti određeni iznos novca za vrijeme koje radite. To je nešto što s pravom zaslužujete.

Oni čiji je “rad” grešan život primit će duhovnu smrt, što je u konačnici vječna odvojenost od Boga u paklu. Ranije u ovom istom poglavlju, apostol Pavao je napisao: “Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, “slobodni” bijaste od pravednosti. Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu – smrt” (Rimljanima 6, 20-21).

Grijeh donosi duhovnu smrt

Postoje dvije vrste smrti. Fizička smrt, koja je odvajanje vašeg duha od vašeg tijela, dok je duhovna smrt vječno odvojenje vašeg duha od Božje prisutnosti. Svi se moramo suočiti s fizičkom smrću, ali nećemo se svi suočiti s duhovnom smrću.

Za razliku od fizičke, duhovna smrt je daleko ozbiljnija jer je vječna. Sveto pismo je naziva “drugom smrću”, koja se mora dati grešnicima jer to zahtijevaju Božja svetost i pravednost (Otkrivenje 20, 6-14). Ivan ovako opisuje ovu vječnu kaznu:

Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. (Otkrivenje 21, 8)

Sveto pismo, dakle, opisuje duhovnu smrt kao konačan sud za grešnike na mjestu vatre, tame, tuge i boli prikladnom za “đavla i njegove anđele” (Matej 25, 41-46).

Kako možemo izbjeći "plaću za grijeh" - duhovnu smrt?
Foto: Pexels

Kako možemo izbjeći “plaću za grijeh” – duhovnu smrt?

Duhovna smrt ne mora biti naša sudbina. Bog je željan da svi dođu k Njemu (2. Petrova 3, 9). Da bismo bili spašeni od duhovne smrti, trebamo prepoznati svoje grešno stanje, pokajati se i svoju vjeru položiti u Isusa Krista. Samo nas On može spasiti (Djela 4, 12). Zatim, iz našeg povjerenja u Njega i naše ljubavi prema Njemu, slušamo Ga i izvršavamo Njegove zapovijedi.

Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak – život vječni. (Rimljanima 6, 22)

Kao Kristovi sljedbenici, pozvani smo živjeti u poslušnosti Bogu i podvrgnuti se procesu posvećenja. No, i nakon što smo povjerovali u Krista, još uvijek je moguće iskusiti simptome duhovne smrti. Naša je vječnost sigurna i nećemo završiti u paklu odvojeni od Boga. Ali, kada namjerno griješimo, možemo se osjećati krivima, praznima, zbunjenima ili nepovezanima s Bogom. Naš grijeh ranjava Božje srce i žalosti Duha Svetoga. Iako ne prekida naš odnos s Njim, naš grijeh postavlja barijeru između nas i Boga. Srećom, ovaj odnos se može obnoviti. Sve što trebamo učiniti je priznati svoje grijehe i vratiti se Bogu.

Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. (1. Ivanova 1, 9)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!