pomazan od Boga
Snimka zaslona: YouTube

Što doista znači biti pomazan od Boga? Ako se krećete u kršćanskim krugovima, vjerojatno ste čuli za izraz “pomazanje”.

Ljudi često vole reći da su čuli pjevača ili propovjednika koji je “pomazan”. Iako se čini da se ova riječ možda previše ističe u nekim vjerskim krugovima, to nije ništa novo. Biblija govori o pomazanju i na stranicama Starog i Novog zavjeta.

Porijeklo pomazanja dolazi iz prakse pastira. Pastiri su često sipali ulje na glave svojih ovaca kako bi ih zaštitili od insekata koji bi im se ukopali u uši i ubili ih. Tako je pomazanje postalo simbol blagoslova i zaštite.

Što znači biti pomazan od Boga?

U biblijska vremena, ljude su mazali uljem kako bi označili Božji blagoslov ili poziv u životu te osobe. Osoba je bila pomazana za posebnu svrhu — da bude kralj, prorok, graditelj itd. Svećenici su bili pomazani uljem, a kasnije je Samuel pomazao i Šaula, a zatim i Davida za izraelske kraljeve. Ovo pomazanje označavalo je da je ta osoba izabranik među ostalim ljudima.

U Novom zavjetu kažu nam da je Bog pomazao Isusa Duhom Svetim:

“Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.” (Luka 4, 18)

Djela apostolska 10, 38 dodaju: “Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom.” Isus je nazvan Božjim Pomazanikom. To je bio izraz kojim se Isus isticao kao Božji izabranik. Isus je od Boga imao vrlo jedinstvenu vrstu pomazanja.

Osim što su vođe Staroga zavjeta i Isus pomazani, apostol Pavao govorio je o pomazanju svih vjernika.

“A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza.” (2. Korinćanima 1, 21)

Na prvi pogled može se činiti da je Pavao govorio samo o sebi i onima koji su s njim kao pomazanima. Međutim, Pavao navodi da je Duh Sveti unutar svakog vjernika. Svakog vjernika Bog je pomazao ili izabrao za svoje dijete.

“Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.” (Efežanima 2, 10)

“A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.” (1. Petrova 2, 9)

“Ali vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.” (1. Ivanova 2, 20)

Danas, zahvaljujući Isusovoj smrti i uzašašću, svaki je Njegov sljedbenik primatelj Božjeg pomazanja. Kada smo spašeni, Bog stavlja Duha Svetoga u naša srca. To je pečat Božjeg vlasništva nad našim životom, što potvrđuje i jamči tko smo i kome pripadamo.

Što znači biti pomazan od Boga?
Foto: Pixabay

Pomazanje ne treba promatrati kao “čarobni napitak”

Nema ništa krivo u tome da se osoba i danas pomazuje uljem. Samo ulje nema nikakvu moć. Samo je Bog taj koji može pomazati osobu za određenu svrhu. Ukoliko koristimo ulje, to je samo simbol onoga što Bog čini. Duh Sveti se izlijeva, pomazuje ili osnažuje vjernike da izvršavaju posebne Božje zadatke te ostvare Njegove svrhe.

“Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu.” (1. Ivanova 2, 27)

Danas neki ljudi govore o određenim vjernicima kao o “pomazanicima”. Kada to čine, obično koriste starozavjetno shvaćanje da je netko izdvojen ili se ističe kao osoba koju je Bog posebno blagoslovio. Iako se čini da Bog blagoslivlja neke ljude darovima za službu na vidljiviji način od drugih, izraz “pomazanik” nije najbolji za opisivanje ove situacije. Opet, Bog je pomazao sve vjernike i On ih je posebno izabrao. Neki su nadareni da služe kao vođe Božjeg naroda, dok drugi jednako služe s možda manje vidljivim darovima poput milosrđa ili ohrabrivanja drugih. S time se i Pavao slaže kada kaže u Rimljanima 12, 4-6:

“Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu. Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana …”

PROČITAJTE JOŠ: