Preljub
Foto: Pexels

Preljub je strašan grijeh i u Bibliji postoji odlomak koji daje naslutiti da je preljub čak i neoprostivi grijeh: „…da te izbavi od preljubnice i od tuđinke koja laska riječima; koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga jer joj kuća tone u smrt i njezini putovi vode mrtvima. Tko god zalazi k njoj ne vraća se nikad i ne nalazi više putove života.“ (Izr 2,16-19)

Ovdje je rečeno da ni jedan preljubnik „ne nalazi putove života“. Moramo znati da ovo ne trebamo shvaćati doslovno. Izreke u ovom poglavlju napisao je Salomon ( vidi Izreke 1,1). On je jako dobro znao da ne ‘tonu u smrt’ apsolutno svi preljubnici bez iznimke. Ipak je on bio sin iz braka koji je započeo kao preljubnička afera. Njegov otac, David, počinio je preljub sa Bat-Šebom (vidi 2 Sam 11), koja je kasnije postala Salomonova majka.

Mi znamo da se David duboko pokajao zbog svog grijeha (i ubojstva do kojega ga je i dovela prevara). On je otvoreno priznao svoju krivnju i zatražio oprost od Boga. To jednom kralju nije jednostavna stvar za učiniti! Ali nakon što se pokajao za svoj grijeh, David je napisao Psalam 51,4: „Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!“ Znamo da Bog nikada ne odbija udijeliti oprost onima koji se pokaju za svoje grijehe i koji Mu se obrate. Ostatak Davidova života to potvrđuje. On se vratio služenju Bogu.

Pa zašto onda ovakav odlomak i dalje stoji u Bibliji? Jako je važno razumjeti prirodu Mudrih Izreka – ono što zovemo ‘knjigom mudrosti’. To znači da je u njoj sadržana Božja mudrost koja nam pomaže ispravno voditi život. Ova je mudrost stavljena u općenita pravila.

Ne znači da nikad ne postoje iznimke ovim pravilima i za to možemo pronaći mnogo primjera u Mudrim izrekama. Na primjer, u sljedećem poglavlju čitamo: „Mudri će baštiniti čast, a bezumnici snositi sramotu.“ Da, ovo je istina kao općenito pravilo. Ali mi znamo za mnogo primjera gdje su mudri osramoćeni, a bezumnici pak čašćeni slavom koju nisu zaslužili.

VIDI OVO: Preljub u braku: Može li vaš brak preživjeti nevjeru?

Preljub je grijeh koji vodi u smrt

Isto je s onima koji žive u preljubu. To je jako opasna stvar! Vi ste na putu za smrt! Gotovo je nemoguće vratiti se natrag! Zato upozorenje iz Mudrih izreka shvatite ozbiljno. Živite svet život, i ne dopuštajte grijehu da vas odvuče od Boga.

Grijeh vodi u smrt. Biblija jasno govori o tome: „Ili zar ne znate da nepravedni neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.“ (1 Kor 6, 9-10)

Ali slavite Boga! Kada je Pavao ovo napisao, on nije i završio ovim riječima. Što god smo učinili, uvijek postoji način da se vratimo Bogu. Pavao nastavlja u sljedećem stihu, kojeg možemo shvatiti kao obećanje svima onima koji vjeruju u Krista kao svoga Spasitelja: “To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.“ (1 Kor 6,11).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Suzana Z.