Psalam 27
Foto: Unsplash

Psalam 27 počinje riječima: “Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim?”

Gospodin je, doslovno, naše spasenje. Dok nastavljamo čitati psalam, vidimo da se David obraća Bogu za zaštitu nad svojim fizičkim neprijateljima.

Psalam 27 je napisao kralj David

Psalam 27 David je napisao u vrijeme nevolje. U njemu potvrđuje svoju vjeru u svog Boga, jačajući se Božjom snagom. Pouzdavši se u Njega, u mnogim je prilikama iz prve ruke vidio Božju vjernost prema onima čija su srca Bogu potpuno predana. Bog mu je pomogao da ubije lava kada su njegove ovce bile ugrožene, ali i da ubije diva koji je prkosio Božjem narodu.

Psalam 27 sadrži molitvu Davidova srca koji se svakodnevno borio slijediti Božju volju u životu, bez straha. To je moćna molitva koja nam može pomoći suočiti da se suočimo s najdubljim strahovima i napadima našeg života.

Jahve mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Jahve je štit života moga:
pred kime da strepim?
Kad navale na me zlotvori
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani,
oni posrću i padaju.
Nek’ se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek’ i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

Za jedno molim Jahvu,
samo to ja tražim:
da živim u Domu Jahvinu
sve dane života svoga,
da uživam milinu Jahvinu
i Dom njegov gledam.
U sjenici svojoj on me zaklanja
u dan kobni;
skriva me u skrovištu Šatora svoga,
na hridinu on me uzdiže.
I sada izdižem glavu
iznad dušmana oko sebe.
U njegovu ću Šatoru prinositi žrtve radosne,
Jahvi ću pjevat’ i klicati.

Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: “Traži lice njegovo!”
Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene.
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!
I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!
Ako me otac i mati ostave,
Jahve će me primiti.

Nauči me, Jahve, putu svojemu,
ravnom me stazom povedi
poradi protivnika mojih.
Bijesu dušmana mojih ne predaj me,
jer ustadoše na mene svjedoci lažni
koji dašću nasiljem.
Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina
u zemlji živih.
U Jahvu se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek’ bude srce tvoje:
u Jahvu se uzdaj!

Što znači: “Gospodin mi je svjetlost i spasenje”?

Najcitiraniji dio 27. psalma je prvi stih. Što on znači? Jedina prava prijetnja Davidu bila je njegova vlastita slabost. Kada mu je srce bilo nepokolebljivo, jednostavno se nije imao čega bojati. Kao vjernici, imamo takvu nadu da možemo vjerovati Bogu u svim okolnostima. Kada su dobra vremena, možemo Mu zahvaliti na svemu što nam je dao i vjerovati Mu da će nas uvijek zaštititi. Kada su teška vremena, trebamo se uzdati u Njega jer je suveren i čini apsolutno sve za naše dobro.

Psalam 27, 1: Tumačenje ključnih dijelova

“Gospodin mi je svjetlost …”

Naš Otac na nebesima poslao je svoga Sina, Gospodina Isusa Krista, koji je svjetlo svijeta: “Isus im zatim ponovno progovori: ‘Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života'” (Ivan 8, 12). Gospodin je svjetlo koje svijetli u tami i pokazuje nam put života.

“… i spasenje.”

Ne vjerujemo u vlastita djela, bogatstvo ili bilo koju manifestaciju vlastite snage da nas spasi. Predajemo se Bogu i vjerujemo u Njegova savršenog Sina. On je dao svoj život da nas spasi od našeg grijeha i od Božjeg gnjeva za grijeh (Ivan 3, 36).

Tumačenje ključnih dijelova Psalma 27, 1
Foto: churchofjesuschrist.org

“… koga da se bojim?”

Rimljanima 8, 31 slično kaže: “Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?” Ako vjernik osjeća strah, može biti siguran da taj strah nije od Boga i da je nepotreban. Bog je suveren i ništa se ne može dogoditi bez Njegovog znanja.

“… Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim?”

Štit je tvrđava s visokim zidinama. Čovjek se može pobrinuti za izgradnju tvrđave, kao što je to činio David, ali je znao da će bez Božje zaštite i ti zidovi pasti. Oni koji su u Kristu i žive u skladu s Njegovim zapovijedima, ne trebaju se bojati ničega i nikoga.

Kroz Bibliju uvijek iznova učimo da je Bog izvor svega što je dobro. On je naše svjetlo, sigurno mjesto i spasenje. Ako smo Njegovo dijete kroz vjeru u Isusa Krista, možemo sigurno počivati ​​u Njemu.

PROČITAJTE JOŠ: