raj biblija
Foto: Pexels

Što Biblija kaže kako će biti u raju?

Nebo dolazi

Kada je apostol Ivan pisao Knjigu Otkrivenja, nije otkrivao svoje ideje ili misli, već one od Isusa Krista (Otkrivenje 1,1-2), pa dok čitamo Knjigu Otkrivenja, čitamo otkrivenje Isusa Krista, a ne Ivana, a jedna od prvih činjenica o nebu je da ono nije gore, već da dolazi dolje. Ivan piše “I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.”(Otkrivenje 21,1-2).

Mnogi vjeruju da je nebo gore ili na nekom nepoznatom mjestu, ali za vjernika nebo će doći na zemlju i postati vječno kraljevstvo (Izaija 9,6), ali ako osoba umre prije nego Novi Jeruzalem dođe, onda će ipak biti u prisutnosti Gospodnjoj, a meni, prisutnost Gospodnja je svakako raj. Apostol Pavao razmišlja kao i većina nas: “puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina.” (2. Korinćanima 5,8). Pavao je govorio da “naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina.” (2. Korinćanima 5,6), a većina nas bi najradije bila s Gospodinom više nego s bilo kim drugom ili na nekom drugom mjestu.

Vječni život u Kraljevstvu

Autor poslanice Hebrejima (većina vjeruje da ju je Pavao napisao) govori da su mnogi junaci i junakinje vjere umrli prije nego što su primili obećano (Hebrejima 11), i tako i mi možemo preminuti prije nego što vidimo Isusov trijumfalan povratak, ali čak i ako vidimo, znamo da nijedno od Božjih dragocjenih obećanja neće propasti (2. Petrova 1,1-4).

Ovi starozavjetni sveci “U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.” (Hebrejima 11,13). Sada, oni su primili svoju pravednu nagradu i s Gospodinom su, tako da nijedno obećanje od Gospodina neće propasti. Isus je rekao: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.” (Ivan 11,25). Isus ima moć uskrsnuća u svojoj riječi, kao što je rekao: “Lazare, izlazi!” (Ivan 11,43) i Lazar je izašao, iako je bio mrtav četiri dana. U Kraljevstvu, neće više biti smrti (Otkrivenje 21,4), ali neće biti ni boli, patnje, tuge jer će Bog obrisati svaku suzu s naših očiju. Možemo biti sigurni kao i Pavao: “Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.” (Rimljanima 8,38-39).

Bog s čovjekom

Vidjeli smo da u Kraljevstvu neće biti, kao ni patnje ni boli, a ono što ostaje je vječna radost Gospodnja u njegovoj prisutnosti. Možete li zamisliti da vidite Isusa Krista po prvi put u svom životu? Naravno, najveća radost neće biti dar vječnog života, već to što ćemo vidjeti lice Božje. Apostol Ivan piše: “i sluge će mu se njegove klanjati i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.” (Otkrivenje 22,3-4) i vidjet kako izgleda Isus Krist. Isus se zove i Emmanuel (Izaija 7,14) što znači “Bog s nama” kao što je Matej zapisao: “Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!” (Matej 1,23). Ne mogu zamisliti veću nagradu u Kraljevstvu, nego da budem s Kraljem tog Kraljevstva, Isusom Kristom. To svi iščekujemo.

Život u novom Jeruzalemu

Anđeo je dao Ivanu uvid u dolazeće kraljevstvo i napisao je da mu je anđeo pokazao: “rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima.” (Otkrivenje 22,1-2). Tada “neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčev biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati “(Otkrivenje 22,3), i onda “Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.” (Otkrivenje 22,5). Novi Jeruzalem će biti neopisive ljepote: “Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda” (Otkrivenje 21,18-19). Vrata su od bisera, a ulice od čistog zlata (Otkrivenje 21,21). Dok je Ivan gledao Novi Jeruzalem, vidio je: “I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema. U nj će se donijeti slava i čast narodâ.” (Otkrivenje 21,23-27).

Zaključak

Biblja opisuje raj kao Novi Jeruzalem koji će doći s neba i tada ćemo konačno biti s Gospodinom i vidjeti Njegovo lice (Otkrivenje 21,3; 22,4) i tuga, bol, patnja, čak i smrti neće više biti (Otkrivenje 21,4). Nemoguće je opisati nebo jer čak i Ivan nije razumio sve što je vidio, ali je znao da je to vječno kraljevstvo bez grijeha kao što Ivan piše: “Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.” (Otkrivenje 21,27). Može li bolje od ovoga? Rekao bih da ne!

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Faithitnthenews.com