Božje dopuštenje
Foto: Pixabay

Ne postoji biblijski dokaz da je Sotoni uvijek potrebna Božje posebno dopuštenje da napadne kršćane kada poželi. Znamo da je Sotoni ponekad potrebna dozvola.

Job 1 piše da Sotona nije mogao nauditi Jobu bez dozvole. Međutim, razmotrite Sotonin argument pred Bogom: “Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji.” (Iv 1,10).

Sotona očito zna tko je Job te je svjestan Jobove posebne zaštite i blagoslova Božjeg. Kako je Sotona mogao znati za Jobovu posebnu zaštitu, osim ako on, ili njegovi podanici nisu već pokušali ići protiv Joba? Ono što Sotona zaista traži od Boga je da ukloni Jobovu zaštitu; naravno, tražeći da se zaštita ukloni, Sotona u je u stvari zatražio dozvolu da napadne Joba. Treba li Sotona tražiti takvo dopuštenje svaki put kada nas napada? Biblija ne govori o tome.

Drugi bitan odjeljak je u Luki 22,31-32. Isus govori: “Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera.” Očito je u ovom slučaju Sotona zatražio Božje dopuštenje da testira Petra i druge učenike.

Isus posebno govori Petru da se molio za njega, da njegova vjera ne malakše i da Petar ojača braću kada se test završi. Ono što je Sotona zatražio ukazuje da bi Petar i ostali bili prorešetani na bilo koji način kako je Sotona namjerio. Dakle, Bog je dozvolio kušanje učenika, u granicama, ali je imao veću svrhu na umu – da svi ojačaju.

U Jobu 38,11 Bog govori da On postavlja granicu valovima na moru: “Dotle, ne dalje, rekao sam njemu, tu nek ‘se lomi ponos tvog valovlja!” Na isti način, čini se da postoje granice i pravila koje Sotona mora poštovati . Može ići do određene granice, ali ne dalje.

Dok đavao “kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre” (1 Petrova 5,8), mora li stati i tražiti Božje dopuštenje za svaki korak? Ili mu je samo potrebna posebna dozvola kada naiđe na prepreku u ispoljavanju svoje mržnje? Ne postoji stvarni biblijski dokaz koji bi podržao jedan od oba slučaja. Job i Petar su bili zaštićeni od strane Gospodina – Sotona im nije mogao ništa, dok Gospodin nije prvo uklonio dio svoje zaštite.

Znamo da se Bog brine za svako svoje dijete, tako da je logično zaključiti da je Bog postavio zaštitu oko svakog od nas. I znamo, da na kraju, Bog kontrolira sve u svemiru, uključujući i Sotonu. “Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.” (Rimljanima 8,28).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.