Što je požuda tijela?
Foto: Pixabay

Grešna požuda je snažna želja koji je Bog zabranio.

1. Ivanova 2,15-16 spominje tri vrste požude koje nas vode u veći grijeh: „Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta.” 

Požuda očiju javlja se kada vidimo nešto što nas nagoni na ljubomoru, prijevaru ili seksualnu žudnju. Oholost života je želja svakog ljudskog bića da bude sam svoj bog. Arogancija, samo-promocija i požuda su posljedice oholosti života. Požuda tijela je jedna od tih požuda protiv kojih se borimo. 

Požuda tijela može označavati dvije stvari

Kada Biblija govori o požudi „tijela”, to može značiti dvije stvari. Prvo značenje riječi tijelo odnosi se na živa bića na zemlji kao što su životinje, ptice i ljudi (1. Korinćanima 15,9). Najčešće se u Bibliji spominje riječ tijelo kako bi se naglasio naš nagon za grijehom koji imamo u našem zemaljskom životu.

Naša grešna prirodna, dominirana grijehom i pobunom, je usko vezana sa fizičkim aspektom čovječanstva koje se naziva „tijelo”. Svako ljudsko biće rađa se od tijela, jedinstvo muškarca i žene koje stvara drugo tijelom-vezano ljudsko biće. Želje koje se stvaraju jer smo tjelesna bića u palom svijetu mogu brzo postati grešne navike. 

Želje koje se javljaju iz činjenice da smo bića od tijela vezana za zemlju nisu same po sebi grijesi. Mi želimo hranu, vodu, zakon, seks i ugodu. Bog nas je stvorio s tim željama. No, rođeni smo grešni, želimo sebi udovoljiti bez obzira na Božji moralni zakon (Rimljanima 3,10;12).

VIDI OVO: 4 dokazana načina koja nam mogu pomoći da porazimo požudu

Što je Isus rekao o požudi?
Foto: Wikimedia

Ako slijedimo požude tijela, tada ne možemo činiti Božju volju

Kada nas želje tijela vode, postaju prioritet nad Božjom voljom, onda one uzrokuju kršenje Božje pravednosti. Postanu požude. Na primjer, glad nas tjera da nađemo hranu. Jedenje je dobro. Nije grijeh. Isus je jeo i pio kada je bio na ovoj zemlji (Luka 24,42-43). No kada glad postane žudnja za hranom, pretvara se u proždrljivost koja je grijeh (Izreke 23,20-21). Kada se prirodne seksualne želje pretvore u perverzije to vodi do homoseksualnosti, preljuba i prevare te drugih sličnih grijeha. To su požude tijela. 

1. Ivanova 2,17 kontrastira požudu tijela sa poželjnijom suprotnošću, udovoljavanjem Bogu: „Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka”.

Drugim riječima, ako slijedimo požude tijela, požude očiju i oholost života, onda ne možemo činiti Božju volju te zbog toga nećemo naslijediti vječni život (Matej 7,21; 1 Korinćanima 6,9-10; Galaćanima 5,19-20).

Oni koji su nanovo rođeni po vjeri u žrtvu Isusa će neprestano usmrćivati djela tijela (Rimljanima 8,12-14). Nećemo dopustiti požudi tijela da kontrolira naše živote; nego ćemo odabrati smatrati se „razapet(ima)” s Kristom (Galaćanima 2,20) kako bismo mogli živjeti za slavu Božju (1. Korinćanima 10,31). 

Izvor: Gotquestions.org