Tri puta sam počinila preljub

Većina misli da je preljub povezan samo s tjelesnim činom, no on je puno više. Evo što Biblija kaže o nevjeri!

Nevjera je jedan od najčešćih uzroka raspada brakova. Čin preljuba ne samo da pokazuje nedostatak predanosti u braku, već izdaju zavjeta kojeg su se žena i muž obećali držati.

U Starom zavjetu, Bog je preljub smatrao grijehom koji se treba kazniti smrću. U našem društvu, posljedice nevjere nisu toliko teške, no varanje bračnog partnera može uništiti odnos u braku, obiteljske veze i prijateljstva.

Štetni učinci nisu ograničeni samo na nevine strane, već oni koji čine preljub također podnose njegove posljedice.

Unatoč sveprisutnosti varanja partnera, i kršćani i nekršćani podjednako preljub smatraju moralno pogrešnim. Većina misli da je nevjera povezana samo s tjelesnim činom, no ona je puno više. Evo što Biblija kaže o nevjeri:

Preljub je više od akcije

Matej 5,28 – A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.

Luka 11,34-35 – Oko je svjetiljka tvomu tijelu. Kad ti je oko bistro, sve ti je tijelo svijetlo. A kad je ono nevaljalo, i tijelo ti je tamno. Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna.

Preljub u braku: Može li vaš brak preživjeti nevjeru?

Ne šteti samo osobama koje su prevarene

Izreke 6,32 – Nerazuman je, dakle, tko se upušta s preljubnicom: dušu svoju gubi koji tako čini.

Matej 5,32 – A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.

1. Korinćanima 6,18 – Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.

Ono je nešto što nam Bog zabranjuje da činimo

Izlazak 20:14 – “Ne učini preljuba.”

Kološanima 3,9 – Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima.

Hebrejima 13,4 – Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

Daje prioritet zemaljskim željama u odnosu na one koje vode Bogu

Rimljanima 13,14 – Nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama.

Kološanima 3,5 – Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo!

Može biti oprošteno

John 8,10-11 – Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«

IZVORChristian Today