Što trebamo učiniti da ugodimo Bogu?

Budući da je Bog svemoćan i savršen, pomisao da Mu trebamo ugoditi može biti zastrašujuća. Što trebamo učiniti da ugodimo Bogu?

Mnogi misle da kao grešno i nesavršeno ljudsko biće ne mogu ugoditi svetom Bogu. Ako se tome doda dugačak popis zakona u Starom zavjetu i standardi za ispravno ponašanje u Novom zavjetu, mnogi dolaze u iskušenje da odustanu prije nego što ikad pokušaju. Međutim, ugoditi Bogu nije teško kao što se čini, jer On nam daje sve što trebamo da bismo mu udovoljili.

Što trebamo učiniti da ugodimo Bogu?

“Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo: težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir. Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može. Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.” (Rimljanima 8, 5-8)

Prvo što je potrebno jest biti “u Duhu”, a ne “u tijelu”, jer ljudi koji žive u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Što znači biti u tijelu? Kada je osoba u tijelu, pokušava ugoditi Bogu vlastitim snagama. Čini sve što može kako bi živjela ispravim životom i zaslužila nebo. Osoba koja shvati da je to nemoguće, obratit će se Bogu i zazivati ​​pomoć.

Bog pruža pomoć u osobi Isusa Krista, koji je bio jedini čovjek koji je ikad mogao živjeti savršenim i Bogu ugodnim životom. Mogao je to, jer je bio Bog! (Ivan 1, 1). Nije došao k nama da nas osuđuje, već da pruži tu pomoć i spasenje.

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.” (Ivan 3, 16-17)

Sljedeća stvar koja je potrebna da bismo ugodili Bogu je vjera. Konkretno, vjera znači vjerovati da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže. Ova vrsta vjere suprotna je strahu koji želi ugoditi Bogu ritualima i održavanjem pravila. Pisac Hebrejima ne kaže da je vjera “vjerovati da Bog nagrađuje one koji mu služe” ili “vjerovati da Bog nagrađuje savršene”. Kaže da je vjera “vjerovati da [Bog] postoji i da nagrađuje one koji ga traže”. Bog želi da ga se traži i voli. Pružio nam je put kroz Isusa Krista kako bismo mogli imati odnos s Njim

“Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.” (Hebrejima 10, 19-22)

Božje zapovijedi nam ne smiju biti teret

U cijeloj Bibliji postoji mnogo stihova koji ocrtavaju život koji kršćani trebaju živjeti. Ali te zapovijedi ne smiju predstavljati teret.

“Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.” (1. Ivanova 5, 3)

Njegove zapovijedi nisu opterećujuće jer nam daje sve što nam treba za život i pobožnost (2. Petrova 1, 3), usavršio nas je Isusovom žrtvom (Hebrejima 10, 14) i dao nam je Duha Svetoga koji je poput žive vode koja teče iz nas (Ivan 7, 38). Poanta je u tome da jednom kada smo u Kristu, ugoditi Bogu je neizbježno, jer će Bog to ostvariti.

Spašeni smo Njegovom milošću kroz vjeru, a sve je to dar, uključujući dobra djela koja ćemo na kraju naučiti činiti (Efežanima 2, 8-10). Vjernici se nikada ne bi trebali brinuti, misleći da neće biti ugodni Bogu. Dok ga tražimo i volimo, On će u nama roditi plod koji ugađa Njemu.

“Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.” (Ivan 15, 4-5)

PROČITAJTE JOŠ: