Štuju li Židovi i kršćani istog Boga?

Ključna razlika između Boga kojeg kršćani štuju i Boga kojeg štuju Židovi jest Krist. 

Mnogi su Židovi u vrijeme Starog zavjeta štovali pravoga Boga. Boga koji je pozvao Abrahama, dao zakone Mojsiju i utemeljio Izrael jest Jedini Pravi Bog, vječan u nebesima. To je isti Bog kojeg kršćani danas štuju. 

Kao pregled, ovo su neka učenja o Bogu koja Židovi i kršćani dijele: 

  • Bog je vječan
  • Bog je svemoćan
  • Bog je sveprisutan 
  • Bog je sveznajući
  • Postoji samo jedan Bog

Mnogi Židovi ne štuju Boga njihovih predaka

No, Judaizam koji se danas prakticira ne štuje kršćanskog Boga; tj., oni ne štuju Jedinog Pravog Boga njihovih predaka. Oni su se okrenuli od istine onoga što Bog jest. 

Ovo su glavna kršćanska učenja o Bogu koja kršćanstvo razdvajaju od Judaizma: 

  • Jedan Bog postoji u Trojstvu (Otac, Sin i Duh) 
  • Bog se utjelovio u osobi Isusa iz Nazareta

Cijeli Stari zavjet – objava Starog Saveza koji je Bog dao izabranom narodu, Židovima – ukazuje na osobu, djelovanje i život Isusa Mesije (Luka 24,27). No kada je Mesija došao „bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.“ (Ivan 1,10-11).

Zbog njihovog odbijanja Božjeg Izabranika, Isus je proglasio osudu: „Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!“ (Matej 21,43; vidi i Matej 11,20-24; 23,37-39; i Luka 19,41-44).  

Mnogi Židovi danas nastoje slijediti Stari zavjet iako žrtve zapovjeđene u Starom Savezu danas nije moguće prinositi i iako nikada nije bilo moguće savršeno se pokoravati onome što piše u Tori. Mnogi Židovi su propustili otkrivenje Mesije te nisu ušli u Novi Savez koji je On zapečatio iako je taj Novi Savez predviđen mnogo ranije (Jeremija 31,31,34).

Citat iz Jeremije nalazi se i u Poslanici Hebrejima gdje je staro uspoređeno s novim: „Ovako mu pak dopalo uzvišenije bogosluženje koliko je Posrednik boljega Saveza, koji je uzakonjen na boljim obećanjima“ (Hebrejima 8,6). 

Židovi
Foto: Unsplash

Židovska vjera se udaljila od Riječi Božje

Čak i u Isusovo vrijeme židovska se vjera udaljila od Riječi Božje te Židovi više nisu štovali Boga u istini. Isus je prozvao vjerske vođe u nekoliko navrata uključujući kada je rekao, „Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske“ (Marko 7,6-7).

Isus je tada sažeo problem: „Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. (…) Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju“ (Marko 7,8-9). Prema Isusu, vjerski vođe nisu štovali pravog Boga; nego, oni su izmišljali svoja pravila i ignorirali Božja – što je jednako kao štovanje sebe. 

U suočavanju s vjerskim pogreškama Svog vremena, Isus se spomenuo Mojsija: „Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate. Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao. Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?“ (Ivan 5,45-47).

Štuju li Židovi i kršćani istoga Boga?

Mojsije je poznavao i štovao Jedinog Pravog Boga; Židovi Isusovog vremena nisu. Oni su održavali ceremonije i oblike iz dana židovske religije, ali su odbacili Krista, Božjeg Sina. 

Apostol Pavao, farizej koji je bio poučen u zakonima Mojsija, dao je komentar na svoju židovsku braću i sestre: „Braćo! Želja je srca moga i molitva Bogu za njih: da se spase. Svjedočim doista za njih: imaju revnosti Božje, ali ne u pravom razumijevanju. Ne priznajući, doista, Božje pravednosti i tražeći uspostaviti svoju, pravednosti se Božjoj ne podložiše. Jer dovršetak je Zakona Krist – na opravdanje svakomu tko vjeruje.“ (Rimljanima 10,1-4). Ključna razlika između Boga kojeg kršćani štuju i Boga kojeg štuju Židovi jest Krist. 

Kako su proročanstva rekla, Isus Mesija postao je kamen zaglavni kojeg su graditelji odbacili (Psalmi 118,22; Djela 4,11) i kamen preko kojeg su Židovi posrtali (Matej 21,44; Luka 2,34; 1 Petrova 2,7-8). No Isus je jasno rekao da On nije došao odbaciti Stari Zavjet nego ispuniti sve što je u njemu napisano (Matej 5,17-18). Isus nam otkriva tko Bog jest: 

„Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao“ (Matej 10,40). 

„Isus povika: »Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla;  i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla.“ (Ivan 12,44-45). 

„ Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla“ (Luka 10,16). 

„Ja i Otac jedno smo“ (Ivan 10,30). 

Pa, štuju li Židovi i kršćani istog Boga? Za Židove i kršćane koji imaju vjeru i Isusa, da, oni štuju istog Boga. Isus je „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po (njemu)“ (Ivan 14,6). Za Židove koji su odbacili Isusa kao Mesiju nije jasno je li točnije reći da štuju lažnog boga ili da krivo štuju pravoga Boga.

Što god bio slučaj, Židovi koji odbijaju Isusa ne štuju Boga na način na koji On to zahtjeva. Oni imaju tragično nepotpuno razumijevanje onoga tko Bog jest, kako je donio spasenje i kako iskusiti intimnu vezu s Njim. Jedini Pravi Bog otkrio se je u Isusu Kristu, „Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva“ (Kološanima 2,9). Osim vjerom u Krista, nitko istinski ne poznaje Boga. 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!